Deloitte

Deloitte gelooft dat alleen organisaties met een duurzame ondernemingsstrategie op termijn concurrentievoordeel behalen. Daarom is duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met innovatie.

Waarom is Deloitte participant van Green Business Club Zuidas?
Deloitte helpt ondernemingen met zowel het uitstippelen van deze strategie, als de uitvoering ervan. De unieke aanpak van Deloitte bestaat uit twee dimensies:

1. Duurzaamheid is niet alleen een kwestie van het inzichtelijk maken van financiële kansen binnen de bedrijfsvoering, maar ook van het implementeren daarvan. Deloitte heeft daar specifieke tools voor ontwikkeld.
2. Duurzaamheid is geen geïsoleerd, maar een geïntegreerd onderdeel van de ondernemingsstrategie.

Deloitte heeft geen separate servicelijn Duurzaamheid opgezet maar heeft dit geïntegreerd in de diensten, audit, tax, consulting & financial advisory. Dit weerspiegelt de overtuiging dat duurzaamheid een integraal onderdeel moet zijn van de bedrijfsactiviteiten van onze klanten en dus ook voor de activiteiten van Deloitte.

Wat doet Deloitte al op het gebied van duurzaamheid?
Het nieuwe gebouw is Breeam gecertificeerd met het hoogst haalbare niveau; Outstanding. Samen met de vele innovatieve technieken in het gebouw is The Edge een zeer duurzaam en innovatief gebouw.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Deloitte kan zich op deze wijze profileren binnen Zuidas. Daarnaast opbouwen van relaties binnen de Zuidas.