Deloitte

Deloitte is als professionele dienstverlener op de gebieden accountancy, belastingadvies, consultancy, risk advisering en financiële advisering actief in meer dan 150 landen. Met vijftien kantoren in Nederland en circa 7.000 werknemers, leveren wij hoogwaardige diensten aan een groot scala bedrijven en organisaties.

Waarom is Deloitte participant van Green Business Club Zuidas?
Innovatie is een essentieel onderdeel van Deloitte’s DNA. Wij realiseren ons dat duurzaamheid en innovatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en daarom nemen wij graag onze verantwoordelijkheid met betrekking tot dit thema, zowel vanuit onszelf als naar onze klanten en de maatschappij toe. Samenwerking is hierbij essentieel en onze deelname aan Green Business Club Zuidas spreekt dan ook voor zich!

Wat doet Deloitte al op het gebied van duurzaamheid?
Onze ambitie is dat alle ruim 7.000 medewerkers van Deloitte Nederland door training en opleiding duurzaamheidsambassadeurs worden. Zo kunnen zij onze klanten begeleiden in de transformatie naar een duurzame toekomst en met hen samenwerken om oplossingen voor klimaatverandering te realiseren. Daarnaast dragen wij met onze ‘Future of’ thema’s actief bij aan het maatschappelijk debat over een zestal belangrijke onderwerpen, zoals voedsel, mobiliteit en energie.

Binnen Deloitte Nederland richten wij ons via WorldClimate, onze wereldwijde strategie op het gebied van duurzaamheid, op interne verduurzaming. Zo streeft Deloitte Nederland er bijvoorbeeld naar om volledig CO2-neutraal te zijn voor huisvesting en mobiliteit in 2025. Dit doen wij onder andere door ons reisbeleid aan te passen en over te stappen van fossiele brandstoffen naar groenere alternatieven voor onze leaseauto’s. Ook kijken we naar de verduurzaming van het energiegebruik van onze kantoren en staan onderwerpen zoals afval, waterconsumptie, voedsel en biodiversiteit hoog op onze agenda.

Om zelf een positieve impact te maken op, en echt een concrete bijdrage te leveren aan de maatschappij kunnen onze werknemers via de Deloitte Impact Foundation hun kennis en kunde inzetten op een pro bono basis. Onze focus is op projecten die gericht zijn op duurzaamheid, educatie en een leefbare samenleving.

Middels bovengenoemde drie pilaren streven wij ernaar om gezamenlijk een grootschalige positieve impact op onze wereld te maken.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Alleen samen kunnen we het verschil maken. Green Business Club Zuidas heeft een sleutelrol in het onderling verbinden van organisaties en het delen van best practices. Op deze manier kunnen wij elkaar als Zuidas-bewoners scherp houden en plukt het milieu de vruchten!