De Volksbank

Waarom is de Volksbank participant van de Green Business Club Utrecht?

Duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke thema’s die binnen de Volksbank een prominente plaats innemen. Zo streven wij onder andere naar een volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering en stellen wij onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij in gelijke mate centraal. Door participant te zijn van de Green Business Club Utrecht streven we ernaar de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden van het stationsgebied in Utrecht te versterken en door kennisdeling en gezamenlijke initiatieven levert de GBCU een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van het stationsgebied.

Wat doet de Volksbank al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?

De afgelopen jaren hebben wij diverse stappen op duurzaamheidsgebied ondernomen. Ons wagenpark zal vanaf 2020 bijvoorbeeld volledig elektrisch zijn, we hebben diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd (bijvoorbeeld ledverlichting, sensorkranen- en verlichting), ons hoofdkantoor in Utrecht is BREAAM-gecertificeerd, het karton van onze koffiebekers wordt hergebruikt als sanitair papier, we gebruiken vergaderstoelen gemaakt van PET-flessen waarbij de bestaande onderstellen hergebruikt worden, etcetera.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Utrecht hierbij helpen?

Door het delen van praktijkervaringen en het samen optrekken (bijvoorbeeld op het gebied van zero emissie goederenvervoer) kunnen de participanten van de GBCU elkaar helpen om veranderingen sneller en efficiënter door te voeren.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Utrecht?

Ik ben namens de Volksbank als participant betrokken bij de GBCU en heb daarnaast tijdelijk deel uitgemaakt van de werkgroep Levendig. Daarnaast fungeer ik als link tussen de GBCU en het Ondernemersfonds Utrecht voor ons trekkingsgebied.