De Dakdokters

De Dakdokters hebben de droom om de stedelijke daken leefbaar en gezond te maken. Op het dak ligt een geweldige potentie om de natuur terug te brengen in de stad. Het dakoppervlak, dat nu vaak ongebruikt ligt te zinderen in de zon, kan een geweldige buitenruimte vormen waar optimaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke bronnen en materialen. Een groen dak werkt niet alleen isolerend, maar kan ook een waterbergende functie hebben: iets wat met het veranderende klimaat en de daarbij behorende piekbuien steeds belangrijker wordt.

Waarom zijn de Dakdokters participant van Green Business Club Zuidas?
Green Business Club biedt ons het podium en het netwerk om onze gedachten te delen.

Wat doen de Dakdokters al op het gebied van duurzaamheid?
Planet:
De Dakdokters zijn continu bezig met het reduceren van onze milieu impact. Zo reden wij als één van de eerste bedrijven met een elektrische bestelauto in Amsterdam, zijn we continue in gesprek met onze leveranciers om de meeste duurzame materialen te verkrijgen.

Profit:
Maar duurzaamheid zit ook in het structureel financieel ondersteunen van Oxfam Novib als bedrijvenambassadeur. Zo dragen wij een deel van ons bedrijfsresultaat af aan de lokale projecten van Oxfam.

People:
De Dakdokters werken aan een bredere bewustheid van de uitdagingen en de kansen die de stad heeft. We geven jaarlijks meerdere keren les op basisscholen en ROC’s. Daarnaast bieden we continue stageplaatsen en leer-werktrajecten aan, zodat ons bedrijf ook op die manier bijdraagt aan een duurzame samenleving. Een bedrijf is immers meer dan een financiële balans.

Hoe kan Green Business Club helpen bij verdere verduurzaming?
Heel concreet werken we in Amsterdam aan een nieuwe manier om water te bergen, middels het Polderdak. Samen met de GBC werken we aan een bredere implementatie van dit concept.