Croonwolter&dros

Waarom is jouw bedrijf participant van de Green Business Club Rotterdam Alexander?

We zien binnen onze maatschappij de rol van technologie exponentieel toenemen. Daardoor verandert de wereld in hoog tempo. Technologie verbindt ons allemaal met elkaar. We zien nieuwe manieren van communiceren en samenwerken ontstaan. Door deze razendsnelle ontwikkelingen en vele toepassingsmogelijkheden blijft de vraag naar technische kennis en oplossingen de komende jaren toenemen. Bovendien kunnen we niet om de klimaatverandering heen. Thema’s als de CO2-uitstoot, de energietransitie, circulair ondernemen en de opwarming van de aarde zijn niet meer uit de maatschappelijke discussie weg te denken.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?

Croonwolter&dros is een onderneming die met intelligente technologische oplossingen zorgt dat klanten beter kunnen presteren. Met onze missie Intelligentie door Technologie maken wij de wereld mooier, duurzamer en gezonder. Al 140 jaar lopen we voorop als het gaat om innovatieve intelligente technologie. Daardoor onderscheiden we blijvende innovaties van hypes. We hebben de kennis om intelligente systemen en duurzame oplossingen te bedenken en ontwikkelen, en de ervaring en het vakmanschap om ze te implementeren, realiseren, beheren en onderhouden. Tevens investeren wij met ons nieuwe bedrijfsonderdeel Sunbound in de toekomst van Nederland. Wij maken van gebouwen slimme energie-opwekkers en leggen hiermee nu al de basis voor de elektrische infrastructuur van de toekomst. Denk hierbij aan een zonnepark, laadpalen en opslag als delen van een lerend systeem. Door het realiseren van slimme energiesystemen leggen wij de rekening niet bij volgende generaties. Zo creëren we intelligentie door technologie. Nu en in de toekomst!

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Rotterdam Alexander hierbij helpen?

Croonwolter&dros steunt daarom van harte de activiteiten van de Green Business Club Rotterdam Alexander. Onze eigen duurzame doelstellingen zijn niet eenzijdig, maar werken tweeledig. Aan de ene kant is de visie een mooiere, duurzamere en gezondere wereld realiseren. Daar dragen wij ons steentje aan bij. Aan de andere kant is het bevorderen van de onderlinge contacten bij het delen van kennis en het creëren van draagvlak een gezamenlijk streven.