Croonwolter&dros

INTELLIGENTIE DOOR TECHNOLOGIE

Croonwolter&dros loopt al meer dan 140 jaar voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Ook in deze tijd, waarin de rol van techniek steeds belangrijker wordt, zijn wij een aanjager van nieuwe duurzame technologische ontwikkelingen. We hebben de kennis, de ervaring en het vakmanschap om intelligente systemen en integrale, duurzame oplossingen te bedenken, te ontwikkelen, te implementeren, te beheren en te onderhouden.

Vanuit het motto ‘Intelligentie door Technologie’ draagt Croonwolter&dros met intelligente technologische elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en automatiserings- en informatiseringsoplossingen bij aan het duurzaam presteren van haar klanten. Met deze intelligente, zelfdenkende en -lerende systemen worden processen in of van objecten zoals schepen, tunnels, gebouwen en fabrieken efficiënter en effectiever.

Met meer dan 3.000 medewerkers is Croonwolter&dros het grootste in elektrotechniek, werktuigbouwkunde, automatisering en informatisering gespecialiseerde bedrijf van Nederland. Croonwolter&dros is actief in de marktensegmenten Utiliteitsbouw, Industrie, Infra en Marine & Offshore en heeft vestigingen in heel Nederland.

Croonwolter&dros wordt gezien als de beste en veiligste System Integrator in de markt. Wij zijn betrokken vanaf het begin van de ontwerpfase tot en met het optimaliseren van de lange betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de duurzame installaties. Door als System Integrator op te treden zijn wij in staat om langdurige duurzame relaties met onze klanten te ontwikkelen. Klanten met een strategie die aansluit op onze strategie waardoor we veiligheid, duurzaamheid en onze vakkennis kunnen blijven ontwikkelen en hierdoor de gezamenlijke vastgestelde doelstellingen kunnen behalen.

Croonwolter&dros is onderdeel van de stichting TBI Holdings B.V. (niet beursgenoteerd en geregeerd door aandeelhouders).

Techniek Bouw Infra (TBI) is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. De groep kenmerkt zich als een wendbare organisatie. De TBI-ondernemingen beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra én bundelen hun krachten met als uiteindelijk doel: een toonaangevend resultaat.

De missie van TBI ‘Maak de toekomst’. TBI wil de kwaliteit van wonen, werken en mobiliteit van mensen verbeteren door slimme, duurzame en toekomstbestendige oplossingen te ontwikkelen en te realiseren. De komende jaren is onze strategie gericht op drie pijlers: een toonaangevende marktpositie, circulair ondernemen en een aantrekkelijke werkomgeving.

Onze visie op duurzaamheid:

DUURZAAM ONDERNEMEN

In onze snel veranderende wereld is duurzaam ondernemerschap een vereiste voor vooruitgang. Een uitgangspunt dat inspiratie en perspectief biedt aan onze ondernemingen en medewerkers.

Duurzaam ondernemerschap is het fundament voor TBI. Met de doelstellingen van Stichting TBI, die onze enige aandeelhouder is, heeft TBI het duurzaam ondernemen van oudsher in de genen zitten. TBI investeert in opleiding en ontwikkeling van mensen en in maatschappelijke vooruitgang. Zo creëren we samen de fysieke leefomgeving van de toekomst.

TBI kent daarbij de volgende drie pijlers:

  1. Toonaangevende marktpositie – Door te investeren in innovatie, digitalisering van het bouwproces en focus op ondernemerschap dicht bij de klant, versterken wij onze marktpositie. Wij willen klanten verrassen met nieuwe oplossingen, een slimmere manier van werken en onze decentrale slagkracht. Zo maken wij de toekomst. Met én voor onze klant.
  2. Circulair ondernemen – Vol overtuiging zetten wij in op een circulaire bouweconomie. Ons doel is een duurzaam gebouwde omgeving en een volledig circulaire bedrijfsvoering. Gasloze woningbouw is de norm. Materialen worden hergebruikt. Wij willen onze footprint minimaliseren en onze kennis delen. Zo leren we van elkaar.
  3. Aantrekkelijke werkomgeving – Een veilige en gezonde werkomgeving, behoud en ontwikkeling van vakmanschap, volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eerlijke omgangsvormen. Dat maakt TBI tot een van de beste werkgevers in onze sector. De grote diversiteit aan TBI-ondernemingen biedt tal van doorgroei- en ontwikkelingskansen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

In alles wat we doen, staat de mens centraal. In onze bedrijfsvoering zijn wij alert op de duurzame mogelijkheden die wij onze relaties kunnen bieden, hoe wij schadelijke emissies kunnen beperken en hoe wij moeten omgaan met onze afvalstromen en de eindigheid van bepaalde grondstoffen.

CO2

Energiebesparing en terugdringing van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor een beter milieu en beheersing van klimaatverandering. Croonwolter&dros neemt de verantwoordelijkheid voor het besparen van energie en het beperken van CO2-emissie ook in haar eigen bedrijfsvoering en dat van haar klanten. Wij voeren hiervoor een meerjarenbeleid. Energiebesparing en reductie van CO2-emissie maken daar deel van uit. Per half jaar vindt een evaluatie plaats waarbij de verschillende energiebesparings- en CO2 reductiemaatregelen die zijn genomen, tegen het licht worden gehouden en worden getoetst op effectiviteit.

Onze inbreng in Green Business Club Twente:

Croonwolter&dros wil haar kennis, ervaring en het vakmanschap graag inzetten om een significante bijdrage te leveren aan de doelstelling van de Green Business Club Twente door Twente de meest duurzame regio van Nederland te maken. Ambitieus als wij zijn denken we verder en willen we onze kennis, ervaring en vakmanschap beschikbaar stellen aan de betrokken partners om Overijssel de meest duurzame provincie te maken van Nederland.

Verwachtingen van Green Business Club Twente en het bijhorende netwerk:

Via de Green Business Club Twente en het bijhorende netwerk wil ik nog meer naamsbekendheid, marktintelligentie en bekendheid van onze mogelijkheden in de regio Twente genereren door middel van netwerken met inzet op duurzaamheid en continuïteit om onze gezamenlijke doelstellingen te gaan realiseren.