CRA Vastgoed

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Eindhoven Spoorzone?

Met het eigendom van verschillende grondposities zijn we gesprekspartner van de EindhovenXL ontwikkeling om de visie van de gemeente te verwezenlijken. Als VB groep hebben we tevens de ambities om duurzaamheid en circulariteit op te nemen in onze ontwikkelprojecten. Om dit te bereiken achtten wij een ketensamenwerking noodzakelijk.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog? 

De bredere implementatie van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een regulier gespreksonderwerp tussen de verschillende business divisies. Vanuit onze bouwdivisies bouwen we NOM woningen en passen waar mogelijk duurzame innovaties zoals bijvoorbeeld laadpalen infra toe bij gebiedsontwikkelingen. Vanuit de ontwikkelmaatschap zijn we ons aan het oriënteren op het circulair ontwikkelen wat een andere waarderingsmethodiek moet bewerkstellingen.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Eindhoven Spoorzone hierbij helpen?

Door ons te koppelen aan kennispartijen en samenwerkingspartners die met vergelijkbare ambities actief zijn. Voor ons is de samenwerking veelal wel gekoppeld aan projecten.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Eindhoven Spoorzone? 
Persoonlijke interesse om kansen te verzilveren voor duurzamer ontwikkelen en deelname aan de kennissessies en meet-ups.