Cogas

Bijdragen aan een duurzame woon- en werkomgeving in onze regio: dat is waar Cogas zich voor in zet!

Traditionele energiebronnen als aardolie en aardgas zullen steeds schaarser worden. Tegelijkertijd werkt de wereld aan nieuwe technologieën die duurzame alternatieven mogelijk maken. Cogas investeert in zulke alternatieven en maakt er werk van, vaak samen met partners die dezelfde ambitie hebben. Zo zijn wij in vele projecten betrokken bij de (door)ontwikkeling en toepassing van duurzame energieconcepten. Verder ondersteunen we gebruikers die zelf duurzame energie opwekken en terugleveren aan netwerken.

De doelstelling van de Green Business Club Twente is even helder als ambitieus: in 2025 willen we dat Twente de meest duurzame regio van Nederland is. Dit is een doelstelling die helemaal past binnen de visie en missie van Cogas. Wij werken graag samen met betrokken partners vanuit een gezamenlijke ambitie. Gezamenlijk kunnen we onze doelen bereiken!