BureauEAU

Waarom is jouw bedrijf participant van de Green Business Club Eindhoven Spoorzone?
Als ontwerpende partij die betrokken is en is geweest bij diverse ontwikkelingen in de spoorzone van Eindhoven willen we mede proberen om de spoorzone te vergroenen en van daaruit ook ontwikkelingen te stimuleren die tot een nog groener Eindhoven kunnen leiden.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Op gebied van ontwerpen en uitwerking is duurzaamheid voor ons een vanzelfsprekendheid in onze gebouwen. Ruim 20 jaar zijn wij bezig met herbestemming en transformatie van gebouwen, directe duurzaamheid dus. Als bedrijf willen we op meerdere niveaus bezig zijn met duurzaamheid, zowel binnen de organisatie als in onze gebouwen.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Eindhoven Spoorzone hierbij helpen?
Door met mensen uit andere werkvelden samen te werken komen we er achter hoe in andere bedrijven en op andere schaalniveau’s over duurzaamheid en met name duurzame oplossingen gedacht wordt. Dit is bijzonder interessant en inspirerend voor ons.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Eindhoven Spoorzone?
Ik zie duurzaamheid eveneens als iets vanzelfsprekends dat in het dagelijkse leven een steeds belangrijker rol zal gaan spelen. Kennis over en verbinding met dagelijkse duurzaamheid gaat bijdragen aan duurzamer gedrag en dus ook aan een duurzamere leefomgeving, niet allen in de Spoorzone maar ook er buiten!