Bouwsubsidie Nederland

‘Samen bouwen aan duurzaamheid’

Duurzaamheid is ons onderscheidend vermogen
Investeren in duurzaam vastgoed, duurzame energie en/of duurzame bedrijfsmiddelen, wordt door de overheid gestimuleerd middels subsidies , fiscale regelingen, fondsen en financiering. Het signaleren, aanvragen en afhandelen van deze subsidieaanvragen kan zeer diffuus zijn en vergt specifieke kennis en ervaring. Bouwsubsidie Nederland is gespecialiseerd in het verwerven van subsidies en fiscale regelingen voor bouw, vastgoed en investeringsprojecten en helpt duurzaamheid haalbaar c.q. rendabel te maken. Alle aspecten van het traject, inclusief communicatie met betrokken partijen (architect, aannemer, installateur, accountant en rijksdiensten) worden door Bouwsubsidie Nederland deskundig opgepakt en afgehandeld. De klant én betrokken (bouw)partijen worden daarbij volledig ontzorgt…

Het aanvragen van groenfinanciering bij de bank. Bouwen volgens BREEAM of GPR. Het aanwenden van (lokale) energiefondsen. Het terugvorderen van BTW op duurzame bedrijfsmiddelen. Het maken van terugverdientijdberekeningen. Het doorrekenen van duurzame alternatieven of scenario’s. Het geven van colleges over circulaire economie en duurzaam investeren… Het zijn allemaal zaken waarmee onze specialisten zich iedere dag bezig houden, voor bedrijven variërend van lokale MKB’er tot beursgenoteerde multinational, en instellingen in zowel de profit als de non-profit.

Een deskundig en professionele partner
Bouwsubsidie Nederland wordt bij vrijwel al haar projecten, bij de opdrachtgever geïntroduceerd door een betrokken (bouw)partij. Onze specialisten mogen werken aan de meest duurzame en fantastische gebouwen en energieprojecten van Nederland, omdat wij het vertrouwen genieten van de betrokken architect, aannemer, installateur of bouwbegeleider.

Persoonlijk en benaderbaar, duurzame relaties
Ook een reis van duizend kilometer begint met een eerste stap. In onze dagelijkse praktijk betekent die eerste stap vaak een vrijblijvende kop koffie. Tijdens dat eerste gesprek komen al veel zaken aan bod, en betekent vrijwel altijd de start van een duurzame relatie.