Bnext.nl

Bedrijfsafval ophalen en duurzaam verwerken is waar wij goed in zijn. Nog beter zijn we in zorgen dat u uw afval vermindert door slimme oplossingen. Goed voor het milieu en voor u.

Impact maken
Verminderen van bedrijfsafval begint met inzicht krijgen in het soort afval dat u produceert en het goed aan de bron scheiden van o.a. restafval, papier en karton, Swill en koffiedroes. Met kleine aanpassingen kunt u namelijk al impact maken op het milieu en besparen op de verwerking van uw afvalstormen.

Slimme oplossingen voor bedrijfsafval
Het beste inzicht krijgt u door het uitvoeren van een circulariteit scan. De oplossingen zijn legio: een totaal afvalmanagement plan, het slim inzetten van inzamelmiddelen, duidelijke signage of het beter scheiden bij de bron of een combinatie van verschillende mogelijkheden.
Onze dienstverlening gaat echter verder. Met de Bnext.nl App heeft u het ophalen en ledigen van containers volledig in eigen beheer. En via het online afvaldashboard kunt u monitoren of de geplande afvalverwerking op schema ligt en ontvangt u uitgebreide rapportages.

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Zuidas?
Green Business Club Zuidas richt zich op concreet resultaat door het initiëren van duurzame projecten. Dit sluit naadloos aan bij de manier waarop Bnext.nl werkt; werken aan concrete projecten waarbij circulariteit de norm is. Onze focus voor Green Business Club Zuidas is het verduurzamen van afvalinzameling en recycling.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid?
Op het gebied van duurzaamheid doen we verschillende dingen:

• We collecteren elektrisch;
• We hebben een Waste Savings Collectief opgericht voor 150 bedrijven in Amsterdam Oost;
• Afval- en sloophout wordt in onze eigen houtwerkplaats bewerkt tot nieuwe houten producten en afgezet via eigen kanalen en de vestigingen van Pontmeyer.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
De participanten hebben allen de wil en ambitie om te verduurzamen. Door deze samenwerking ontstaan nieuwe mogelijkheden. Dat is de kracht van Green Business Club Zuidas.