Bauing

Duurzaamheid, duurzame architectuur als ik het op mijn vakgebied betrek, staat allereerst voor zo goed mogelijk ontwerpen en bouwen en bij voorkeur beter dan de gestelde en verwachte kaders van kwaliteit, budget en tijd. Lang heb ik in de veronderstelling geleefd dat de norm voldoende was. Immers een tevreden opdrachtgever binnen de vandaag de dag geldende regels. Inmiddels ben ik er van overtuigd dat dit niet voldoende is en de enige juiste weg die van een duurzaam ontwikkelde wereld is waar je je als ontwerper en ondernemer je eigen verantwoordelijkheid neemt voor wat je doet of nalaat. De definitie die de VN-commissie Brundtland in 1987 gaf van duurzaam ontwikkelen: ‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’ lijkt me een prima uitgangspunt. Duurzaamheid is voor mij tegelijk ook een container waar begrippen als herbestemming industrieel erfgoed, passiefhuis, cradle-to-cradle, bio-based en circulair toe behoren. Bij de Green Business Club hoop ik te kunnen bijdragen aan het debat en tegelijk geïnspireerd te worden. Kennis en ervaringen te delen en samen elkaar verder te helpen in het ontwikkelen van green business.