Arcadis

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Rotterdam Alexander?
Duurzaamheid is een van de kernwaarden van Arcadis. Minstens zo belangrijk is dat onze passie, het verbeteren van kwaliteit van leven, naadloos aansluit op de drijfveren van onze medewerkers

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Al onze kantoren bevinden zich op steenworpafstand een OV-knooppunt met een intercity-verbinding. Binnen het smart mobility beleid bieden we werknemers onder andere gratis privégebruik van OV. In al onze dienstverlening is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt, zelfs als klanten er (nog) niet naar vragen.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Rotterdam Alexander hierbij helpen?
Met een gebiedsgerichte aanpak waarbij partners samenwerken om de verduurzaming op diverse thema’s te versnellen.

GBC Rotterdam Alexander bevordert goed nabuurschap binnen Rotterdam door kennis en kunde te delen om daarmee de ambities van Rotterdam Alexander tot uitvoering te brengen.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Rotterdam Alexander?
Als echte Rotterdammers willen we graag betrokken blijven bij lokale ontwikkelingen. Door samen op te trekken in Green Business Club Rotterdam Alexander, kunnen we invulling geven aan het adagium “geen woorden maar daden”. Samen krijg je natuurlijk meer gedaan dan alleen en met deze groep enthousiastelingen kunnen we een wezenlijk verschil maken.