Anthebe AM BV

Visie op duurzaam ondernemen
Duurzaam ondernemen draait niet alleen om zaken die te maken hebben met duurzame energie of duurzaam materiaalgebruik. Duurzaam ondernemen doe je ook in een duurzame maatschappelijke context. Dat betekent aandacht voor inzetbaarheid van mensen, voor de kwaliteit van de fysieke bedrijfsomgeving en voor mobiliteit. Anthebe AM BV houdt zich bezig met duurzame economische ontwikkeling in brede zin en ondersteunt bedrijven, overheden en instellingen daarbij.

Wat is de meerwaarde van GBC Twente?
Green Business Club Twente biedt een regionaal platform voor bedrijven en instellingen die serieus werk willen maken van het verduurzamen van hun bedrijf en bedrijfsomgeving. Anthebe AM BV vindt hier de juiste partners om ideeën om te zetten in concrete toepassingen.

Welke concrete maatregelen heeft Atlas Advies genomen?
Anthebe AM is een van de oprichters van de Green Business Club Twente.