Ter Steege Bouw Vastgoed

Ontwikkelen, bouwen en in stand houden zijn voor Ter Steege Bouw Vastgoed onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is dan ook begrijpelijk, dat juist op het gebied van binnenstedelijke herontwikkeling veel is en wordt gepresteerd op dit gebied.

Kenmerkend voor die locaties is steeds het zoeken naar mogelijkheden om cultureel of industrieel erfgoed te bewaren en te incorporeren in de nieuwe functies voor het gebied. Mooie voorbeelden daarvan zijn het project De Bleekerij in Boekelo en het vroegere Ten Cate Indië-terrein in Almelo. In beide gevallen wordt een verbinding gemaakt tussen oud en nieuw.

Op het Indië-terrein is het project De Spoelerij een goed voorbeeld. Hier is binnen een mooie bestaande constructie een 18-tal rijwoningen ontwikkeld in drie duurzaamheidsvarianten van Bouwbesluit + niveau tot Nul-op-de-Meter. Deze woningen worden door Ter Steege verhuurd, zodat de effecten van de drie verschillende duurzaamheidsoplossingen gemonitord kunnen worden.

Binnen Ter Steege Bouw Vastgoed is besloten om alle toekomstige nieuwbouwontwikkelingen op eigen locaties als ‘gasloos’ uit te voeren. En niet alleen duurzaamheid is van belang; er zal gestreefd moeten worden naar een zo circulair mogelijke (bouw)economie. Het onderzoek daarnaar loopt bij Ter Steege Bouw Vastgoed volop. Zo wordt een pilot-project voorbereid om te komen tot een zo circulair mogelijke oplossing voor een renovatieopgave van een woningcorporatie.