Green Business Club Nederland staat onder toezicht van het bestuur, waar binnen partners vertegenwoordigd zijn. In de dagelijkse praktijk geeft de uitvoeringsorganisatie invulling aan het programma. Daarnaast voorziet de Raad van Advies de stichting gevraagd en ongevraagd van kennis en kunde.

GBC Nederland is verantwoordelijke voor de uitrol van nieuwe lokale GBC’s en biedt ondersteuning aan bestaande GBC’s. Daarnaast organiseert zij een aantal keer per jaar bijeenkomsten voor de programmamanagers van lokale GBC’s en andere landelijke bijeenkomsten waarbij het delen van lokale kennis centraal staat.


Uitvoeringsorganisatie

Eline Kik
Directeur
Diederik Imfeld
Projectmanager / Kwartiermaker
Nina van den Berg
Projectmanager / Zero Waste
Milan Zewald
Kwartiermaker
Meriç Kessaf
Projectmanager
Bart Brok
Controller
Cathelijne Cras
Communicatieadviseur
Ritchie Damwijk
Medewerker Communicatie
Uske Brok
Projectondersteuning

Bestuur

Jantien van den Berg
APPM

Voorzitter


Yfke van der Sloot
NS

Penningmeester


Bert-Jan Westerik
Renewi

Algemeen bestuurslid


Hugo Later
Donker Groep

Algemeen bestuurslid


Pieter Blok
EQUANS

Algemeen bestuurslid


Jeroen van der Laan
Lyreco

Algemeen bestuurslid


Douwe Driehuis
ISS

Algemeen bestuurslid


Geerke Versteeg
PHI Factory

Algemeen bestuurslid


Marjon van Bree
Colliers

Algemeen bestuurslid


Karel Hoeben
City Hub

Algemeen bestuurslid


Meer over de Green Business Club