Green Business Club Nederland staat onder toezicht van het bestuur, waar binnen partners vertegenwoordigd zijn. In de dagelijkse praktijk geeft de uitvoeringsorganisatie invulling aan het programma. Daarnaast voorziet de Raad van Advies de stichting gevraagd en ongevraagd van kennis en kunde.

GBC Nederland is verantwoordelijke voor de uitrol van nieuwe lokale GBC’s en biedt ondersteuning aan bestaande GBC’s. Daarnaast organiseert zij een aantal keer per jaar bijeenkomsten voor de programmamanagers van lokale GBC’s en andere landelijke bijeenkomsten waarbij het delen van lokale kennis centraal staat.


Uitvoeringsorganisatie

Eline Kik
Directeur (met verlof)
Diederik Imfeld
Waarnemend directeur
Annika Six – Van der Hoeven
Kwartiermaker
Nina van den Berg
Projectmanager Zero Waste
Lara Jongejans
Projectmanager Energie
Marcia Appels
Communicatie- en marketingmanager
Ritchie Damwijk
Medewerker Communicatie
Bart Brok
Controller
Uske Brok
Projectondersteuning / communicatie
Heime ’t Hart
Projectondersteuning
Ben Krijger
Projectondersteuning

Bestuur

Geerke Versteeg
PHI Factory

Voorzitter


Karel Hoeben
City Hub

Penningmeester


Willem Sterkenburg
Renewi

Algemeen bestuurslid


Jeroen van der Laan
Lyreco

Algemeen bestuurslid


Douwe Driehuis
ISS

Algemeen bestuurslid


Vera Verberne
MAAS

Algemeen bestuurslid


Petran van Heel
Colliers

Algemeen bestuurslid


Frans Slats
NS

Algemeen bestuurslid


Nana Koolstra
APPM

Algemeen bestuurslid


Bram Fransen
EQUANS

Algemeen bestuurslid


Meer over de Green Business Club