Green Business Club Nederland staat onder toezicht van het bestuur, waar binnen partners vertegenwoordigd zijn. In de dagelijkse praktijk geeft de uitvoeringsorganisatie invulling aan het programma. Daarnaast voorziet de Raad van Advies de stichting gevraagd en ongevraagd van kennis en kunde.

GBC Nederland is verantwoordelijke voor de uitrol van nieuwe lokale GBC’s en biedt ondersteuning aan bestaande GBC’s. Daarnaast organiseert zij een aantal keer per jaar bijeenkomsten voor de programmamanagers van lokale GBC’s en andere landelijke bijeenkomsten waarbij het delen van lokale kennis centraal staat.


Uitvoeringsorganisatie

Eline Kik
Directeur
Diederik Imfeld
Projectmanager / Kwartiermaker
Nina van den Berg
Projectmanager / Communicatie
Lotte Gottschal
Projectmanager / Communicatie
Bart Brok
Controller
Ritchie Damwijk
Stagiair Communicatie
Meriç Kessaf
Projectmanager

Bestuur

Jantien van den Berg
APPM

Voorzitter


Michell Stolk
Lyreco

Penningmeester 


Jeanke van der Haar
ENGIE

Algemeen bestuurslid


Jan Kadijk
DGBC

Algemeen bestuurslid


Yfke van der SLoot
NS

Algemeen bestuurslid


Maurice Geelen
Renewi

Algemeen bestuurslid


Hugo Later
Donker Groep

Algemeen bestuurslid


Meer over de Green Business Club