De stichting Green Business Club Nederland verbindt overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen en werkt samen aan verduurzaming. APPM, City Hub, Colliers, Compass Group, Donker Groep, Equans, ISS, Lyreco, MyPup, NS, PHI Factory en Renewi zijn partner.

De inmiddels 18 lokale GBC’s geven uitvoering aan die doelstelling, door lokaal duurzame projecten uit te voeren. GBC Nederland faciliteert startende GBC’s en ondersteunt bestaande GBC’s met communicatie, administratie en kennisdeling. Lokale GBC’s bestaan uit bedrijven, als de eindgebruikers van een bepaald gebied, met de gemeente als een van de participanten. Deze participanten delen kennis en richten zich gezamenlijk op concrete projecten en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteitsverbetering van gebieden in Nederland en van gebouwen die hier gevestigd zijn. Doen staat hierin voorop.

In april 2010 is in de Amsterdamse Zuidas de eerste Green Business Club opgericht door ABN AMRO, Dienst Zuidas (gemeente Amsterdam) en ORAM (Ondernemersvereniging Amsterdam). Bedrijven hadden behoefte aan het delen van kennis en best practices met als doel de verduurzaming van het gebied en de eigen bedrijfsvoering.

Het succes van GBC Zuidas bleef niet ongemerkt. Vanuit Utrecht en Den Haag kwamen er verzoeken vanuit het bedrijfsleven en de gemeente voor de oprichting van eigen lokale GBC’s. Dit resulteerde in de oprichting van GBC Nederland. Deze overkoepelende organisatie helpt bij de totstandkoming van lokale GBC’s, biedt ondersteuning aan de bestaande GBC’s en heeft als doel de verbinding te leggen en borgen tussen deze GBC’s.

De lokale GBC’s delen kennis met elkaar en met GBC Nederland door het gebruik van de GBC Kennisbank. Bekijk hier de folder van Green Business Club.

Directeur Eline Kik vertelt bij New Business Radio over de Green Business Clubs

Eline Kik, directeur Green Business Club Nederland, was te gast bij New Business Radio waar zij vertelde over hoe lokale Green Business Clubs het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen verbindt om collectief duurzame projecten te initiëren en uit te voeren. Luister hieronder de podcast terug.


Lokale Green Business Clubs

Lokale GBC’s geven uitvoering aan die doelstelling, door lokaal duurzame projecten uit te voeren. GBC Nederland faciliteert startende GBC’s en ondersteunt bestaande GBC’s met communicatie, administratie en kennisdeling.

Lokale GBC’s bestaan uit de gemeente en bedrijven, als de eindgebruikers van een bepaald gebied. Deze partijen, participanten genoemd, delen kennis en richten zich gezamenlijk op concrete projecten en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteitsverbetering van gebieden in Nederland en van gebouwen die hier gevestigd zijn. Doen staat hierin voorop.


Over Lokale GBC's

Onze Doelstellingen

Delen

Bedrijven hebben veel behoefte aan het delen van Best Practices en kennis op het gebied van het verduurzamen van het eigen vastgoed, dienstverlening en producten.

Samenwerken

Bedrijven hebben de behoefte om nauwer met elkaar te gaan samenwerken, om ‘gedeelde’ duurzaamheid doelstellingen in het gebied te realiseren en hier de eigen medewerkers bij te betrekken;

Kennis

Bij bedrijven in Zuidas is veel kennis en expertise aanwezig op financieel en juridisch gebied die direct kan worden ingezet in het ontwikkelen van business modellen en financiële constructies

Ambitie

Dienst Zuidas heeft een hoge ambitie ten aanzien van duurzaamheid, vertaald in het streven naar een BREEAM Excellent Gebied.

Meer over de Green Business Club