2018/01/12 geplaatst in Algemeen

Ook Gelderse Poort omarmt Green Business Club

De Vereniging Kantorenpark Gelderse Poort heeft met de gemeente Arnhem het plan uitgewerkt om het kantorengebied Gelderse Poort gestructureerd te verduurzamen door kansen voor zowel huurder als verhuurder te signaleren en te benutten. Green Business Club Nederland, als professionele organisatie met ervaring op o.a. de Zuidas Amsterdam, is gevraagd de Vereniging hierbij te begeleiden en heeft hiervoor, gefinancierd door gemeente Arnhem, opdracht gekregen.

De Vereniging Kantorenpark Gelderse Poort ligt nabij station Arnhem Zuid.  Er zijn negentien kantoorgebouwen, waarvan het kantoor gehuurd door Ohra met 30.000m2 het grootste is. Andere bedrijven gevestigd in het kantoren park zijn onder andere Rabobank, DAS Rechtsbijstand en KPMG. De eigenaren van de kantoren zijn vertegenwoordigd binnen de Vereniging Kantorenpark Gelderse Poort. Zowel huurders als verhuurders delen de ambitie het kantorenpark te verduurzamen.

De Green Business Club biedt een platform aan de participanten om kennis te delen en zich gezamenlijk te richten op concrete projecten en initiatieven die waarde toevoegen aan de verduurzaming, kwaliteitsverbetering en bedrijfsvoering van een bepaald gebied. De projecten hebben betrekking op thema’s als duurzame energie, mobiliteit, waterberging, vergroening, afvalscheiding en sociale duurzaamheid.

De oprichting van GBC Gelderse Poort wordt gefaciliteerd door GBC Nederland. De landelijke GBC neemt de oprichting van GBC Gelderse Poort op zich waarbij nauw wordt samengewerkt met de Vereniging Kantorenpark Gelderse Poort en gemeente Arnhem. Het gezamenlijke doel is om een succesvolle GBC in Gelderse Poort neer te zetten met voldoende aangesloten bedrijven in het betreffende gebied.

Begin 2018 zal Eline Kik, directeur Green Business Club Nederland, de bedrijven gevestigd op Kantorenpark Gelderse Poort nader informeren en uitnodigen voor een presentatie “Green Business Club Gelderse Poort”. In de presentatie zal verder worden ingegaan op nut en voordeel van een lokale Green Business Club en natuurlijk het Plan van Aanpak. Een datum volgt.

Bovenstaand bericht is deels overgenomen uit de nieuwsbrief van de Vereniging.