Gepost door Green Business Club - Rotterdam Alexander
2019/01/14 geplaatst in Energie, Geen categorie

Ontwikkeling PowerNEST in eindfase

Lokale energieopwekking uit wind en zon krijgt in Rotterdam Prins Alexander vorm. De ontwikkeling van PowerNEST heeft de eindfase bereikt en Green Business Club Rotterdam Alexander is trots om in Rotterdam deze primeur te mogen presenteren.

PowerNEST is een innovatief project, geïnitieerd door GBC Rotterdam Alexander, waarbij de Rabobank deze innovatie op het gebied van lokale energieopwekking ter beschikking stelt aan het Techniek College Rotterdam en Ibis Power naast de ontwikkeling ook het lesprogramma levert, zodat de opgedane kennis kan worden overgedragen aan de scholieren. Zij krijgen hiermee de kans om op hun eigen dak te leren over duurzaamheid. Een mooi voorbeeld van een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

Het PowerNEST is een baanbrekende oplossing die de benodigde duurzame energie levert voor hoogbouw. PowerNEST is efficiënter dan andere bestaande duurzame systemen omdat het gebruik maakt van zowel wind als zon, geïntegreerd in een enkele oplossing. Het genereert zoveel mogelijk energie op het beperkte dakoppervlak van hoge gebouwen, wat een aantrekkelijke terugverdientijd oplevert. Bovendien kan PowerNEST worden aangepast aan het architecturale ontwerp, waardoor de esthetische waarde van het gebouw wordt verhoogd. Kijk hier voor meer informatie over PowerNEST.