Gepost door Green Business Club - Eindhoven

Ondernemers investeren als ‘buren’ in duurzaamheid

Dit jaar gaat GBC Eindhoven Spoorzone van start met founding partners EY, Heijmans, NS, ProRail en Rabobank en in samenwerking met de gemeente Eindhoven. De feestelijke lancering is gepland voor januari 2018, meer informatie volgt. Het gebied is volop in ontwikkeling en de betrokkenheid van bedrijven is groot.

Initiatiefnemer is Robert Koolen, directeur Strategie & Beleid bij Heijmans Vastgoed. “Wat ik eerder zag bij GBC Zuidas, sprak me aan. Bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen voor een gebied en gezamenlijk stappen nemen die ten goede komen aan de duurzaamheid en leefbaarheid.” De formule leek hem ook goed voor de Spoorzone Eindhoven. “In dit gebied gebeurt veel, maar we misten samenwerking tussen de belangrijke spelers. Er is veel meer synergie te behalen wanneer je samenwerkt met partijen die belang hebben in het gebied. Je kunt wel enkel vanuit je eigen object iets doen, maar je moet het hele gebied erbij betrekken. Daarnaast is het mooi gebruik te maken van de kennis van de verschillende partijen.”

GBC Nederland heeft geholpen met het draagvlak voor een Eindhovense GBC in kaart te brengen. Vervolgens is een brainstorm georganiseerd en al snel werd duidelijk dat genoeg partijen aan de slag wilden. “En dan moet je ook gewoon beginnen”, aldus Koolen. “EY, NS, ProRail, Rabobank en Heijmans zetten nu de eerste stappen. Na een aantal bijeenkomsten, zijn we momenteel bezig met de oprichting van de stichting. Zodra we echt begonnen zijn, verwachten we dat andere spelers in het gebied zich ook gaan aansluiten.” Bijzonder vindt hij dat partijen binnen een GBC samen met hun buren aan de slag gaan. “Waar bewoners zich verenigen in wijken, zijn het hier de bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen. Gezamenlijk willen we ons inzetten voor een duurzame én leefbare Spoorzone.”

Bovenstaand bericht was onderdeel van een artikel dat verscheen in Tijdschrift Milieu in juni 2017.