Gepost door Green Business Club - Twente
2022/09/16 geplaatst in Energie

Officiële opening Energiefabriek Hengelo

Vorig jaar werd de Energiefabriek Hengelo in bedrijf genomen. Door zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) te verwerken produceert de Energiefabriek zoveel duurzame energie, dat onze zuiveringsinstallatie in Hengelo zelfvoorzienend is en tevens energie levert voor het jaarverbruik van zo’n 3500 huishoudens. Vandaag is de Energiefabriek samen met de diverse betrokken partners officieel geopend. Hierbij zijn we tijdens een aansluitend symposium (mede georganiseerd door Green Business Club Twente) ook met elkaar in gesprek gegaan, om kansen te verkennen welke andere duurzame energiesystemen op het snijvlak van water en energie in de toekomst mogelijk zijn.

Innovatieve aanpak
Met de Energiefabriek op de rioolwaterzuivering Hengelo zijn we als waterschap in staat om het zuiveringsslib(het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) uit het Twentse afvalwater op een innovatieve wijze te verwerken tot duurzame energie. Wat ging hieraan vooraf? Enkele jaren geleden zijn de zuiveringen in Enschede en Hengelo ingrijpend gereviseerd en hebben we gekozen voor een innovatieve aanpak om de zuivering toekomstbestendiger te maken. Er is voor gekozen om een groot deel van het zuiveringsslib van Vechtstromen bij de rioolwaterzuivering in Hengelo te vergisten. Dit gebeurt met een bijzondere techniek waarbij het slib bij hoge temperaturen en onder hoge druk kapot wordt gekookt. Hierdoor kan het slib beter vergisten én beter ontwateren. Het volume van het slib neemt daardoor sterk af waardoor er fors bespaard wordt op vervoer en eindverwerking van het slib. Gevolg: 500 vrachtwagens per jaar minder slibafvoer naar de slibverwerking in Moerdijk.
Water zuiveren kost geen energie, het levert energie op
Water zuiveren hoeft geen energie te kosten, maar kan zelfs energie opleveren. Dat bewijst onze Energiefabriek. Bij de vergisting van slib komt ook een grote hoeveelheid biogas vrij. Dit biogas wordt nu omgezet in elektriciteit. De Energiefabriek produceert jaarlijks circa 16 miljoen kWh elektriciteit. Daarvan wordt ongeveer een derde deel (zo’n 6 miljoen kWh) gebruikt voor het zuiveren van afvalwater op onze zuiveringsinstallatie en de overige twee derde (circa 10 miljoen kWh, wat overeenkomt met het jaarverbruik van 3.500 huishoudens) wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Hierdoor hoeft de zuivering geen elektriciteit meer in te kopen maar levert juist een forse hoeveelheid energie aan het net. De exploitatiekosten voor Vechtstromen nemen hierdoor met 1,5 miljoen euro per jaar af en de terugverdientijd van het hele project is ongeveer 8 tot 10 jaar.

De realisatie van de Energiefabriek levert een forse bijdrage aan onze doelstelling om in 2030 volledig energieneutraal te kunnen zijn.

Samen nieuwe stappen zetten
Erik Lievers, dagelijks bestuurder van waterschap Vechtstromen: “Het succes van de Energiefabriek smaakt naar meer. Daarom willen we als waterschap, samen met de gemeenten, provincies en private partners, nieuwe stappen zetten in onze duurzaamheidsambities. Een eerste stap is vandaag gezet tijdens een symposium, waarbij nieuwe kansen goed met elkaar werden besproken om zo samen met diverse partijen energieke stappen te zetten richting de toekomst. Ik heb er alle vertrouwen in”.

Origineel bericht van vechtstromen.nl. Lees het artikel ook hier.