Gepost door Green Business Club Zuidas
2020/02/03 geplaatst in Afval, Circulair

Nieuwe duurzame handdroger die bijdraagt aan “zero waste” ambities

Zero waste begint met het voorkomen van afval. Minder printen, minder voedselverspilling. Een andere grote stroom die voorkomen kán worden: papieren tissues. De handdrogers van Dyson zijn een zero waste oplossing waarmee de productie én verwerking van de tissues wordt voorkomen, net als de logistieke bewegingen die gepaard gaan met het leveren en verwerken. Bij EDGE Olympic gebruiken ze ze al.

Participant Dyson introduceert op de Vakbeurs Facilitair 2020 de ‘snelste, meest duurzame’ handroger met HEPA-filter. De Airblade 9kJ gebruikt slechts 9,1kilojoule aan energie per droogbeurt en bespaart daarmee tot 85% aan CO2 impact ten opzichte van papieren wegwerphanddoekjes. Het gebruik van elektrische handdrogers draagt bij aan het verminderen van afval en het streven naar een afvalvrij kantoor.

Duurzaamheid vaak nog niet concreet

Duurzaamheid is tot nu toe vaak een container begrip gebleken en wordt op de meeste plekken nog niet concreet. Facility Management Nederland heeft daarom samen met PwC een viertal aandachtsgebieden gedefinieerd waar een Facilitair Manager impact kan hebben: Energie, Materialen & Afval, Water en Gezondheid. Vooral op het gebied van gebied van ‘Energie’ en ‘Materialen & Afval’ valt voor Facilitair Management winst te behalen.

Afvalstromen

Voor het beperken van energiegebruik zijn er een aantal voor de hand liggende oplossingen, zoals het optimaliseren van klimaatbeheersingssystemen en het overstappen op energiezuinige ledverlichting. Op het gebied van afval is de kennis over het algemeen een stuk beperkter. Er zijn verschillende initiatieven in de markt, zo werkt de overheid bijvoorbeeld onder het programma “VANG Buitenshuis” aan het halveren van het afval, van bijvoorbeeld kantoren, in 2022. In opdracht hiervan deed het duurzaamheidsadviesbureau Stimular onderzoek naar de belangrijkste afvalstromen bij bedrijven en bracht de vijf belangrijkste in kaart: Organisch afval, Kunststof verpakkingen, Papier&Karton, Tissues (servetten en doekjes op het toilet) en Grof Afval.

Zero Waste 5R model

De meeste bedrijven kijken in eerste instantie vaak naar recyclen als oplossing om restafval te voorkomen. Maar uit de Europese Afvalhiërarchie, de Nederlands Ladder van Lansink en het internationale “Zero Waste 5R” model blijkt dat recyclen eigenlijk de één na slechtste optie is. Juist het voorkómen van afval staat overal als beste oplossing bovenaan. In het 5R model is de volgorde van voorkeur: Refuse (voorkomen), Reduce (verminderen), Reuse (hergebruik), Recycle en Rot (composteren).

Recycling biedt geen echte oplossing

Wereldwijd wordt ongeveer éénderde van het voedsel verspild, wat een van grootse veroorzakers van CO2 uitstoot is. In Nederland wordt volgens de rekenkamer slechts 15% van het plastic gerecycled en meer dan 60% verbrand. De papierindustrie is met ongeveer 7% van wereldwijde uitstoot een van de meest vervuilende industrieën, ongeveer drie keer meer dan de internationale luchtvaart met 2.5%

“Handdrogers kunnen 80% CO2 impact besparen”

In Nederland worden naar schatting ongeveer 10 miljard papieren wegwerphanddoekjes éénmalig gebruikt en weggegooid, wat gelijk staat aan ongeveer 65.000 ton CO2. Electrische handdrogers helpen deze stroom van naar schatting 15.000 ton papierafval voorkomen en kunnen tot ongeveer 80% CO2 impact besparen per droogbeurt.

Bron: Facto