Gepost door Green Business Club - Waterweg
2024/03/21 geplaatst in Energie

Netcongestie: Een uitdaging voor lokale ondernemers langs de Waterweg

De regio MVS (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam) is één van de weinige regio’s waar netcongestie nog niet officieel is afgekondigd. Daar hebben we enorm veel geluk mee. Maar laten we niet te snel juichen. Ondanks het ontbreken van een officiële verklaring, zien we toch een groeiend aantal ondernemers dat kampt met problemen rondom de beschikbaarheid en capaciteit van elektriciteit.

Een recent voorbeeld is het verhaal van een bedrijf dat na een grote investering in het elektrificeren van hun wagenpark, geconfronteerd werd met de beperking van slechts 15 laadpalen op locatie. Dit dwong het merendeel van hun voertuigen om elders, met name thuis, op te laden. Dit resulteerde niet alleen in een toename van de druk op laadpalen in woonwijken maar bracht ook extra kosten met zich mee voor de ondernemer. Bovendien worden nieuwe aanvragen voor extra stroom niet langer gehonoreerd, waardoor toekomstplannen, zoals de overgang naar duurzame energiebronnen, ernstig worden belemmerd.

Een ander bedrijf meldt al meer stroom te verbruiken dan het contract toestaat, waardoor de productieprocessen worden belemmerd en verdere groei onmogelijk lijkt. Aan de andere kant zijn er bedrijven die juist overschotten aan elektriciteit hebben, maar momenteel worden tegengehouden door verschillende obstakels om deze te gelde te maken.

De vraag naar elektriciteit, inclusief de prijsstelling en stabiliteit ervan, is een kwestie voor veel bedrijven langs de Waterweg. Het streven naar collectieve oplossingen groeit daarom snel. Bedrijven zijn steeds vaker betrokken bij de vorming van energiecollectieven, met als doel gezamenlijk te profiteren van gedeelde bronnen en oplossingen.

Een dergelijk traject begint met een grondig onderzoek naar het energieverbruik, de contractuele situatie en toekomstplannen van geïnteresseerde bedrijven. Op basis van deze gegevens worden scenario’s ontwikkeld die laten zien hoe elektriciteit kan worden uitgewisseld en gedeeld tussen deelnemers.

Het groeiende vertrouwen tussen bedrijven in deze fase kan leiden tot verdere stappen, waaronder het delen van capaciteit en zelfs gezamenlijke investeringen in opslagfaciliteiten zoals batterijen en laadinfrastructuur.

Een nieuw beleid
Het kabinet is zich ook bewust van de urgentie van het probleem en heeft in samenwerking met netbeheerders nieuw beleid afgekondigd. Dit omvat onder andere het versnellen van bouwprocedures, het stimuleren van stroomafname buiten piekuren, en het faciliteren van groepscontracten. Specifiek voor het creëren van energy hubs op bedrijventerreinen is maar liefst €166 miljoen beschikbaar gesteld.

Green Business Club Waterweg is bedreven in het organiseren van samenwerking tussen ondernemers. Wil je op jouw terrein stappen maken in de samenwerking? Neem dan contact op met annelieke@greenbusinessclub.nl of carola@greenbusinessclub.nl.