Gepost door Green Business Club - Amsterdam Sloterdijken
2024/03/22 geplaatst in Afval, Circulair, Organisatie

Milieu Service Nederland over Afval: van inkoopbeslissingen tot innovatief inzamelen

Milieu Service Groep is een toonaangevende organisatie op het gebied van afvalverwerking: het bedrijf wil organisaties onder meer CO2-neutraal laten opereren op het gebied van afval. Door bedrijven, afvalinzamelaars en circulaire verwerkers samen te brengen, worden duurzame afvaloplossingen mogelijk gemaakt. 

“Door gebruik te maken van IT en slimme logistiek, matchen we afval met de juiste inzamelaar en verwerker. Hierdoor blijven waardevolle grondstoffen behouden en dragen we bij aan een circulaire economie.”

Inhoud

  • Een kritische blik op afval
  • Inkoopbeslissingen
  • Oplossingen en innovaties 
  • Toekomstgericht inzamelen van afval

Een kritische blik op afval

Milieu Service Groep (hierna te noemen: Milieu Service Nederland) houdt zich niet alleen bezig met recycling maar stimuleert ook overleg over inkoop om afval te minimaliseren en producten efficiënt te gebruiken. De transitie naar Nederland Circulair in 2050, begint namelijk bij inkoop en daarmee het kritisch kijken naar het inkoopbeleid van een organisatie. 

Een voorbeeld van Milieu Service Nederland:
“Door simpelweg over te stappen van individueel verpakte suikerzakjes naar traditionele suikerpotten, hebben we ook hier zelf gewerkt aan het verminderen van onze eigen afvalproductie”. Dit illustreert de kracht van kleine veranderingen in onze dagelijkse gewoonten.

Niet al te lange tijd geleden werd veel te veel afval in de verbrandingsoven gegooid of het afval werd verplaatst naar andere landen. In plaats daarvan, moeten we streven naar transparantie en verantwoordelijkheid in onze afvalketens. Dat begint bij het in kaart brengen van het afval. 

De EU-wetgeving onderstreept dit belang en vraagt om inzichtelijkheid en maakt hiervoor nieuwe wet- en regelgeving. Dat is uitdagend, zeker voor ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw. Gelukkig heeft Milieu Service Nederland oplossingen en innovaties bedacht, ook voor deze doelgroep (zie verderop in dit artikel).

“Wanneer afval in kaart gebracht is middels een afvalscan of afvalanalyse, welke Milieu Service Nederland uitvoert, kan er gekeken worden hoe de stromen kunnen worden beperkt. Het is daarbij essentieel dat organisaties bij hun inkoop niet alleen naar de prijs kijken, maar ook naar de verwerking van de producten en de mogelijkheden voor recycling.”.

Afvalverwerking begint bij de bron: inkoopbeslissingen

Door te streven naar mono-stromen – waarbij materialen uniform en efficiënt kunnen worden verwerkt – kunnen bedrijven aanzienlijke vooruitgang boeken in het verminderen van hun ecologische voetafdruk. Milieu Service Nederland kan organisaties adviseren en begeleiden in dit proces.

“Bij ons draait het niet alleen om praten, maar om actie”. 

Oplossingen en innovaties

Met modulaire afvalbakken biedt Milieu Service Nederland organisaties flexibele oplossingen voor afvalbeheer. De Multi Afval Containers (MAC’s) maken afvalscheiding eenvoudig en leuk, terwijl ze voldoen aan de eisen van de EU-regelgeving.

Innovaties zoals de meten-en-wegen-schoonmaak-kar, maken het mogelijk om afvalstromen nauwkeurig in kaart te brengen, wat van grote waarde is voor organisaties die streven naar afvalreductie. Met deze schoonmaak-karren kunnen bedrijven niet alleen hun afval verminderen, maar kunnen facilitaire bedrijven ook bijdragen aan een toekomstbestendige wereld. Bijkomend voordeel is dat deze laatstgenoemde bedrijven hun schoonmaakkosten die zij rekenen, kunnen optimaliseren en dat zij de kwaliteit van hun diensten significant verbeteren.

Toekomstgericht inzamelen van afval 

Bovendien zet Milieu Service Nederland in op slimme afvalinzamelingstechnologieën om de CO2-uitstoot te verminderen. Door gebruik te maken van afvalpersen en bio-vergisters, en elektrische wagens in te zetten voor transport, zet het bedrijf zich in voor een groenere toekomst.

Heeft jouw organisatie de afvalstromen in al kaart?
En is jouw organisatie bezig met het verbeteren van de inkooppraktijken ten behoeve van afvalreductie en het beter recyclebaar maken van afvalstromen?

Tip: Bezoek de afvalexperience van Milieu Service Nederland.

Meer weten? Neem contact met ons op!