Gepost door Green Business Club Zuidas
2021/10/25 geplaatst in Energie

Met duurzame warmtenetten en slimme energiemonitoring naar een energieneutrale Zuidas?

In 2025 ligt er een concreet plan van de aanpak met een heldere tijdlijn voor een energieneutrale Zuidas in 2030. Zo hebben we het gesteld in de Ambitieverklaring 2021-2025 die is ondertekend tijdens het CEO-Ontbijt van Green Business Club (GBC) Zuidas. Tijdens een werksessie stak de projectgroep Energie de ambitieuze koppen bij elkaar: hoe gaan we tot dat plan van aanpak komen? Ter inspiratie namen we een kijkje bij GBC Utrecht Centraal (GBCU): daar tekenden onder andere Rabobank, Jaarbeurs en Strukton het convenant ‘Energieneutraal Utrecht Centraal 2030’. Zij gaan nu in zee met InEnergie die een routekaart opstellen.

Ruud van der Stoop van de Rabobank en voorzitter van de werkgroep Energietransitie van GBCU presenteerde de aanpak die leidde tot het convenant en de geplande vervolgstappen: “Niet alle participanten durfden ondertekening in dit stadium al aan, maar met deze mooie groep bedrijven [Jaarbeurs, Movares, ProRail, Rabobank, RVO en Strukton Worksphere, red.] maken we al enorme impact.” Voor het opstellen van een routekaart deden ze een uitvraag bij verschillende marktpartijen. Equans (voorheen ENGIE) was één van de partijen; zij stelden een routekaart op voor GBC Beatrixkwartier, dat eveneens werkt richting een energieneutraal gebied. Hoewel het voorstel van Equans in goede aarde viel, koos GBCU voor InEnergie. Zij starten dan ook met het in kaart brengen van de huidige stand van zaken, met aandacht voor het verschil tussen het theoretische en het werkelijke gebruik. Daarnaast inventariseren zij koppelkansen én de mogelijkheid voor opwek van hernieuwbare energie in de regio.

Of voor GBC Zuidas een dergelijk convenant van waarde is, wordt onderzocht door de projectgroep Energie. De groep participanten in Zuidas is groot en divers: van eindgebruikers in een single-, danwel multitenant kantoorgebouw tot vastgoedeigenaren en beheerders. In totaal zijn er 57 participanten. Verschillende coalities liggen voor de hand: zo kunnen de grootverbruikers van stadswarmte invloed uitoefenen op de verduurzaming van het warmtenet door hun wensen voor te leggen aan de exploitant. In situaties waar zowel het gebruik als het eigendom bij dezelfde organisatie ligt, speelt de split incentive geen rol. Bij veel multitenant gebouwen ontbreekt het weer aan inzicht in het eigen verbruik. Dit is anders bij de gebouwen in eigendom van NSI, daar hebben huurders real time inzage in hun verbruik: Eniscope verzamelt de verbruiken en Hello Energy maakt het voor huurders inzichtelijk. NSI werkt ook samen met het innovatieve Spectral die de gebouwen optimaal comfort geeft in temperatuur tegen de laagst mogelijke energielasten. Donderdag 16 december |16.00 – 17.00 is er een online kennissessie waarin NSI dieper in gaat op de mogelijkheden in hun gebouwen en deze samenwerking.

Meer weten of je goede ideeën delen? Neem contact op met Nina van den Berg, projectmanager Energie bij GBC Zuidas.

De ambities met betrekking tot het thema energie zoals opgesteld in de Ambitieverklaring 2021 – 2025.