2017/08/21 geplaatst in Mobiliteit

Loyens & Loeff e-bike pilot: Van balen áls, naar fietsen mét een stekker

De komende weken stappen ruim 50 medewerkers van Loyens & Loeff uit de auto en op de elektrische fiets. Het advocaten- en belastingadvieskantoor pakt het grondig aan en voert de pilot uit in hun drie vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Ze werken hiervoor samen met Qicq, de Nederlandse leverancier van Stromers – speed e-bikes – die een serieus alternatief zijn voor de auto voor afstanden tot 35 à 40 kilometer.

In 2016 bood Green Business Club (GBC) Zuidas haar participanten de kans een aantal weken een elektrische fiets te proberen. Individuele werknemers van onder andere ABN AMRO, Beheermaatschappij WTC en Houthoff Buruma maakten gebruik van deze pilot. Ditmaal biedt Loyens & Loeff haar werknemers de kans de fietsen te proberen. De pilot vindt plaats in aanloop naar het hervormen van het huidige mobiliteitsbeleid van het kantoor.
Medewerkers bij het kantoor van Loyens & Loeff in Amsterdam

Loyens & Loeff neemt hiermee haar verantwoordelijkheid met betrekking tot CO2-uitstoot. Voor grote bedrijven wordt de uitstoot voor gemiddeld 60% veroorzaakt door woon/werkverkeer met de auto. Met het stimuleren van medewerkers (een aantal keer per week) de auto te laten staan, valt veel winst te behalen. Daarnaast draagt een verschuiving van de modal split richting fiets en OV positief bij aan de bereikbaarheid van een gebied. Zeker rondom de Zuidas, waar met het Zuidasdok-project de bereikbaarheid per auto onder druk komt te staan, is het zaak gebruikers uit de auto te bewegen.

Esther Bremer, Senior Medewerker Mobiliteit & Personeelsverzekeringen: “De pilot is bedoeld voor de medewerker die genoeg heeft van de files en het overvolle OV en die de e-bike serieus overweegt als alternatief voor het reguliere woon/werk verkeer. Doel is om deze medewerkers kennis te laten maken met de trend in de markt en hét vervoermiddel van de toekomst: de e-bike. De titel van de pilot is dan ook: “Van balen als een stekker, naar fietsen met een stekker. De pilot vormt onderdeel van het project Mobiliteit binnen ons kantoor, waarbij onderzocht wordt in hoeverre onze huidige mobiliteitsregelingen nog aansluiten bij de wensen van onze medewerkers en de trends in de markt. In dat kader zullen mogelijk op een later moment ook pilots met deelauto’s en NS Business Cards plaatsvinden. ”

De pilot met elektrische fietsen die GBC Zuidas onder de aandacht brengt bij participanten, is onderdeel van een mobiliteitsprogramma dat GBC Zuidas in samenwerking met Hello Zuidas en Zuidas-Gemeente Amsterdam uitvoert. Meer weten over de pilot? Neem contact op met Nina van den Berg, projectmanager Mobiliteit: nina@greenbusinessclub.nl.