De stichting Green Business Club Nederland (GBC Nederland) is een impactorganisatie die lokale samenwerking op het gebied van duurzaamheid stimuleert.

Lokale GBC’s geven uitvoering aan die doelstelling, door lokaal duurzame projecten uit te voeren. GBC Nederland faciliteert startende GBC’s en ondersteunt bestaande GBC’s met communicatie, administratie en kennisdeling.

Lokale GBC’s bestaan uit de gemeente en bedrijven, als de eindgebruikers van een bepaald gebied. Deze partijen, participanten genoemd, delen kennis en richten zich gezamenlijk op concrete projecten en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteitsverbetering van gebieden in Nederland en van gebouwen die hier gevestigd zijn. Doen staat hierin voorop.


Werkwijze

Een lokale Green Business Club wordt geïnitieerd door een of meerdere bedrijven en/of de gemeente met als doel een gebied te verduurzamen en te verlevendigen. Het proces verloopt als volgt:

  • Met ondersteuning van GBC NL, worden kansen en uitdagingen voor het betreffende gebied geïnventariseerd.
  • Een duurzaamheidsprogramma wordt samengesteld en tegelijk worden potentiële participanten benaderd om aan te sluiten bij de GBC.
  • Met het oprichten van de stichting wordt de organisatie ingericht met een bestuur, programmaraad en projectgroepen. De GBC is nu zelfstandig.
  • Onder leiding van een aangewezen programmamanager worden de participanten structureel samengebracht om best practices uit te wisselen, kansen te benoemen en deze om te zetten in concrete projecten.

Bekijk partners & participanten

Projecten

Voorbeelden van hoe deze gezamenlijke projecten kunnen resulteren in concrete resultaten zijn:

GBC Amsterdam Zuidas

Zero Waste Zuidas

Bekijk op kennisbank

GBC Zaanstad

100 gratis energiescans

Bekijk op kennisbank

GBC Utrecht Centraal

Zero Emissie Stadslogistiek

Bekijk op kennisbank

Is er nog geen Green Business Club in jouw regio? Neem contact met ons op.

Lees Meer