2021/03/11 geplaatst in Algemeen

Lokale GBC’s maken gebruik van verschillende subsidies

Participanten doen een structurele financiele afdracht aan hun lokale GBC. Om meters te maken, kan extra financiering nodig zijn. Er zijn veel subsidies beschikbaar binnen het thema duurzaamheid. Ook samenwerking wordt door verschillende overheden en subsidieverstrekkers gestimuleerd. Meerdere lokale GBC’s maken al gebruik van kleinere tot grotere subsidies of co-financieringstrajecten. Onder andere de gratis energiescans van GBC Zaanstad, het vergroenen van een braakliggend terrein in Amsterdam Zuidas en de opstart van GBC Rotterdam Alexander zijn hier voorbeelden van.

Er zijn verschillende landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies beschikbaar voor bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die het aantrekkelijker maken om je organisatie te verduurzamen. Er bestaan bijvoorbeeld diverse regelingen die significante fiscale voordelen bieden bij het investeren in energiezuinige of milieubesparende bedrijfsmiddelen of het opwekken van duurzame energie stimuleren. Ook wordt samenwerking door verschillende overheden en subsidieverstrekkers gestimuleerd.

Energie-investeringsaftrek (EIA), Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++), €60 miljoen per jaar voor duurzame innovatie, €40 miljoen voor circulaire economie, Milieu-investeringsaftrek (MIA) & afschrijving milieu-investeringen (Vamil), Milieu-investeringsaftrek voor elektrisch rijden, gemeentelijke subsidies voor het plaatsen van groene daken of ander groen; er zijn genoeg opties! Toch worden deze subsidies niet altijd even gemakkelijk gevonden. Ter inspiratie hebben we een aantal concrete voorbeelden van het gebruik van subsidies door lokale GBC’s onder elkaar gezet. Een overzicht van veel van de grote subsidies kan je hier vinden.

Gratis energiescans en hulp bij zonnepanelen GBC Zaanstad
Een mooi voorbeeld van het gebruik van een subsidie zijn de gratis energiescans van GBC Zaanstad. GBC Zaanstad en gemeente Zaanstad hebben in 2019 de subsidie Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties aangevraagd bij provincie Noord-Holland, en toegekend gekregen, om 100 gratis energiescans aan te bieden aan bedrijven. Met deze energiescan, uitgevoerd door de experts van adviesbureau Klimaatroute, brengen zij in kaart waar bedrijven energie kunnen besparen. GBC Zaanstad en gemeente Zaanstad doen beide ook een eigen bijdrage: GBC door het organiseren van de CO2 Cafés (waar deelnemers geïnformeerd worden) en het actief uitnodigen van bedrijven, de gemeente deed een financiële bijdrage. Naar aanleiding van de scans is er al €200.000,- in duurzame maatregelen geïnvesteerd door Zaanse ondernemers. En dit jaar zijn er nogmaals 100 energiescans toegekend!

Daarnaast hebben GBC Zaanstad en Gemeente Zaanstad met het project ‘Zon op Zaan’ de handen ineen geslagen om de energietransitie te versnellen en zo veel mogelijk Zaanse bedrijfspanden voorzien van zonnepanelen. Vanuit Zon op Zaan krijgen geïnteresseerde ondernemers met een bedrijfspand in Zaanstad kosteloos en vrijblijvend een op maat gemaakt zonnepanelenplan en ondersteuning bij de SDE++ subsidieaanvraag bij de Rijksoverheid. 

Vergroeningsproject braakliggend terrein GBC Zuidas
GBC Zuidas en Amsterdam International Community School vergroenen in samenwerking met de gemeente Amsterdam Zuidas een braakliggende terrein voor minimaal twee jaar. Kinderen van de basisschool krijgen les over biodiversiteit, vergroening en klimaatadaptatie door zelf aan de slag te gaan in hun eigen tuin. Ook leren ze samen te werken met leeftijdsgenoten, met medewerkers van de bedrijven en oudere bewoners van Buitenveldert die het leuk vinden om hier aan bij te dragen. Het doel is dat na twee jaar al het groen verplaatst wordt naar een ander braakliggend terrein. Niet alleen wordt met dit project gewerkt aan het vergroenen van het gebied en het verbeteren van de biodiversiteit, maar ook heeft dit project een sociaal en educatief aspect. Voor dit project is daarom de subsidie Maatschappelijk initiatief aangevraagd en deze is toegekend door gemeente Amsterdam Zuid.

Opstart GBC Rotterdam Alexander
In oktober 2018 is Green Business Club Rotterdam Alexander opgericht. Voor de opstart is bij de provincie Zuid-Holland in 2017 de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland aangevraagd. Deze subsidie diende ter ondersteuning voor de opstart en het maken en doorontwikkelen van een meerjarenprogramma voor de verduurzaming en verlevendiging van het gebied Rotterdam Prins Alexander.

Projectfinanciering en -management
Thijs de Neeve van RT-M, en bestuurslid van Duurzaamheidsplatform Gouda, is gespecialiseerd in subsidieaanvragen en denkt graag met de lokale GBC’s mee. RT-M is gespecialiseerd in projectfinanciering in de breedste zin van het woord. Of het nu gaat om het vinden van een passende subsidie, het schrijven van een financieringsaanvraag of het verzorgen van een juiste financiële projectadministratie. Vanuit hun expertise kunnen zij lokale Green Business Clubs helpen om projecten vanaf het eerste idee te ontwikkelen en te inventariseren welke regelingen de beste financieringsmogelijkheden bieden of door gericht beoordelen of en op welke wijze de gewenste subsidies verzilverd kunnen worden. Neem contact op met Thijs de Neeve via thijs.de.neeve@rt-m.nl voor meer informatie over de trajecten, ondersteuning en kosten.

Meer weten over de genoemde voorbeelden? Neem dan contact op met de programmamanager van de desbetreffende GBC.