Gepost door Green Business Club - Rotterdam Centrum
2022/02/22 geplaatst in Algemeen, Logistiek

Logistiek onderzoek bij FIRST en WTC laat duurzame kansen zien

Studenten International Supply Chain Management van de Hogeschool Rotterdam hebben een semester onderzoek gedaan naar hoe participanten van Green Business Club Rotterdam Centrum (GBC RC) stadslogistiek efficiënter kunnen inrichten, waardoor CO2-reductie ontstaat en Rotterdam Centrum een bereikbaar en leefbaar gebied blijft.

Poortonderzoek
De resultaten en aanbevelingen zijn gebaseerd op meerdere peilers. In een werkweek in november 2021 is een poortonderzoek uitgevoerd bij World Trade Center / Postillion Hotel Rotterdam en bij FIRST Rotterdam (waar onder andere Rabobank en Robeco gevestigd zijn). Dit betekent dat een week lang onderzoek is gemeten welke vervoersbewegingen er waren, wat de frequentie was en hoe groot de pakketten waren. Vanwege de Covid 19-maatregelen was de onderzoeksweek niet representatief (bijvoorbeeld food & beverage is niet vergelijkbaar met andere werkweken), dus heeft het team interviews afgenomen bij meerdere ‘bestellers’.

Resultaten poortonderzoek
Algemeen kan worden geconcludeerd dat de meeste goederen tijdens de ochtendspits worden geleverd.
Bij FIRST Rotterdam is zichtbaar gemaakt dat pakketten 26% van de leveringen omvat. Ook facilitaire goederen, zoals papier en schoonmaakartikelen vormen met 16% een relatief groot aandeel. Verder is opvallend dat het grootste gedeelte van de leveringen wordt gedaan door bestelbusjes of groter vervoer. Daarnaast is 67% van de bezorgers minder dan 10 minuten op locatie aanwezig.

Voor World Trade Center / Postillion Hotel Rotterdam is Food & Beverage met 43% de grootste stroom. Pakketten en facilitaire goederen vormen samen 23%. Als meer medewerkers naar kantoor gaan, neemt naar verwachting dit laatste percentage toe. Ook hier worden veruit de meeste bestellingen vervoerd met bestelbusjes/vrachtwagens, maar het aantal minuten dat vervoerders aanwezig zijn is groter. Dit kan betekenen dat binnen de gebouwen langere afstanden worden afgelegd om goederen te leveren.

Aanbevelingen studenten
Na de poortonderzoeken en interviews komen de studenten tot een aantal aanbevelingen, namelijk:

– Leveranciers, zoals CWS en Sligro komen op meerdere momenten voor andere klanten. Huurders kunnen dit verbeteren door met elkaar te overleggen over data en tijden.
– Het gebruik van pakketkluizen zorgt voor minder koeriers aan de poort. Bij FIRST Rotterdam worden pakketten afgeleverd aan de receptie en bij de expeditie, dit kan worden verbeterd.
– Het parkeren kan worden gereguleerd, waardoor eenduidige regels ontstaan.

Dit onderzoek biedt een goede nulmeting voor de projectgroep Mobiliteit van Green Business Cub Rotterdam Centrum. De aanbevelingen kunnen een basis zijn voor projecten die bijdragen aan uitstootvrij en minder vervoer. De aanpak ‘verminderen-verslimmen-vergroenen’ heeft bij andere Green Business Clubs al veel opgeleverd.

Als Green Business Club Rotterdam Centrum zijn we ontzettend blij met de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en willen de studenten Stefano Narain, Velislava Stoyanova Nitesh Rampersad (op de foto), Md Shohidul Islam,Mohammad Salman Kaisar en Mahmud Khan dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en het mooie resultaat!