Gepost door Green Business Club - Rotterdam Alexander
2023/03/20 geplaatst in Energie

Lancering routekaart collectieve aanpak energieneutraal centrumgebied Rotterdam Alexander

Het kernteam van de projectgroep Energie hebben het afgelopen jaar samengewerkt om een routekaart te ontwikkelen voor de collectieve aanpak om Rotterdam Alexander energieneutraal te maken. Afgelopen dinsdag 7 maart werd deze vol trots gepresenteerd en de vervolgstappen werden toegelicht.

De noodzaak om te verduurzamen wordt een steeds groter onderwerp. De projectgroep Energie bestaat uit participanten, zoals Royal HaskoningDHV, Eneco, EQUANS, Croonwolter&dros, Uniper en Rabobank. Zij hebben eerst gekeken waar de scoop ligt van het gebied om vervolgens collectief aan de slag te gaan om het betreffende gebied in Rotterdam Alexander zo veel mogelijk te kunnen verduurzamen. Hieruit is een duidelijke ambitie ontstaan: “In 2030 is het commercieel-zakelijke gebied Rotterdam Alexander CO2-neutraal”.

Routekaart CO2-neutraal
Op basis van de ambitie is een routekaart ontwikkeld die nu verder geconcretiseerd dient te worden. Wat is wanneer nodig? Wie gaat wat doen? Welke kosten hangen hiermee samen?  Door middel van het uitvoeren van de EnergiePotentieelScan (EPS) van Enerless en het onderzoek van Stichting Stimular zijn de mogelijkheden voor Rotterdam Alexander in kaart gebracht. De wensen, behoeften en potentie zijn geïnventariseerd op zowel gebouw- als gebiedsniveau. Deze routekaart vormt dan ook een blauwdruk voor vergelijkbare gebieden voor Green Business Club landelijk en daarbuiten.

Aan de hand van de routekaart wordt nu verder gewerkt aan een Uitvoeringsagenda om samen tot concrete projecten te komen. Deze uitvoeringsagenda wordt medio zomer 2023 opgeleverd.

Alle steentjes dragen bij aan een CO2-neutraler Rotterdam Alexander, dus wacht niet af! Download de presentatie Routekaart CO2-neutraal vastgoed Rotterdam Alexander en laat je inspireren.

Meer informatie
Wil je meer weten over de routekaart? Neem contact op met Carola Kalishoek via carola@greenbusinessclub.nl