Gepost door Green Business Club - Rotterdam Alexander
2019/05/09 geplaatst in Mobiliteit

Kick-off Klimaattafel Mobiliteit in aanloop naar het Rotterdamse Klimaatakkoord

Dinsdag 7 mei was GBC Rotterdam Alexander vertegenwoordigd aan de Klimaattafels Mobiliteit van het Rotterdamse Klimaatakkoord. Er was onder andere aandacht voor emissievrije stadslogistiek en mobiliteitsbeleid van het MKB. Voor deze startbijeenkomst waren verschillende partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van mobiliteit. De door hen geleverde input wordt verwerkt tot een einddocument waarmee Rotterdam de invulling geeft aan de mobiliteitstransitie.

Na een plenair gedeelte waarin hoogleraar Derk Loorbach de inleiding verzorgde, gingen de deelnemers in kleiner verband met elkaar verder. Programmamanager Carola Kalishoek, programmamanager GBC Rotterdam Alexander zat aan de tafel over emissievrije logistiek. Net als GBC Zuidas, Beatrixkwartier en Utrecht Centraal, willen participanten ook hier aan de slag met emissievrije stadslogistiek. Door het kritisch kijken naar bestellingen, het bundelen van leveringen en gebruik te maken van een overslagpunt, hebben bedrijven veel invloed op de logistieke bewegingen.

Linda Ruseler, Politie en  founding partner van GBC Rotterdam, schoof aan bij de tafel over mobiliteitsbeleid van het MKB. Participanten werken met elkaar aan de ontwikkeling van een mobiliteitshub in aanvulling op het OV rondom Station Rotterdam Alexander. Door de aanwezigheid van deelauto’s, -fietsen en –scooters, hebben bezoekers en werknemers in het gebied voldoende alternatieven voor de eigen auto.

Een waardevolle bijeenkomst voor het delen van kennis, opdoen van inspiratie en het ontmoeten van andere koplopers. Goed om te zien dat GBC Rotterdam Alexander door de gemeente actief wordt betrokken bij de grote transities waar de stad aan staat.