Gepost door Green Business Club - Eindhoven

Kennisdeling over SDG’s en Energietransitie staan centraal tijdens ledenbijeenkomst

Green Business Club Eindhoven Spoorzone nodigt zijn participanten twee keer per jaar uit voor een bijeenkomst waar (lopende) projecten worden besproken en waar inhoudelijke kennis wordt gedeeld.

Vanwege de Coronomaatregelen heeft GBC Eindhoven Spoorzone op 16 juni 2020 participanten digitaal bij elkaar gebracht. Voorzitter Robert Koolen (Heijmans) bracht participanten op de hoogte van de stand van zaken rondom de projectgroepen en hij heette nieuwe participanten van harte welkom. Penningmeester Mark-Jan Molenaar (EY) sprak over de financiële situatie van de club en ook zijn de komende bijeenkomsten medegedeeld. De Landelijke Safari van Green Business Club Nederland zou dit jaar in de Spoorzone worden georganiseerd, maar er is besloten het landelijke netwerk volgend jaar uit te nodigen en te vertellen over de ontwikkelingen in ons gebied.

Het inhoudelijke deel van de bijeenkomst werd vormgegeven door participant Sweco. Susan Groot Jebbink vertelde over de inzet van de Sustainable Development Goals bij bedrijven en organisaties. De SDG’s dagen ons uit om na te denken over de impact die we hebben, in het gebied en in de wereld. Hoe kunnen we 17 doelen die door de Verenigde Naties zijn benoemd integreren in de ambities en projecten die we als Green Business Club hebben? In de komende tijd gaan we hier, in samenwerking met onze participanten mee aan de slag.

Daarnaast deelde Johan Seuren kennis over de energietransitie in Nederland. Met de opgave in de komende dertig jaar klimaatneutraal te worden, komt er veel verantwoordelijkheid te liggen bij bijvoorbeeld de Energieregio’s (RES). Veel bedrijven en organisaties hebben eigen duurzaamheidsambities en willen snel stappen zetten in de energietransitie. In de gebouwde omgeving kan zonne-energie hierbij een rol spelen, maar ook samenwerking in de vorm van WKO’s zijn goede oplossingen. Deze transitie betekent wel dat het gebied letterlijk en figuurlijk op de schop gaat.

In de komende tijd gaat Green Business Club Eindhoven Spoorzone verder met de lopende projecten. Benieuwd wat er allemaal gebeurt? Mail naar Tijmen Jansen, programmamanager, via tijmen@greenbusinessclub.nl.