Gepost door Green Business Club Utrecht Centraal
2019/02/12 geplaatst in Afval, Algemeen, Levendigheid, Logistiek, Mobiliteit

Jaarplan 2019: van ‘praten’ naar ‘doen’ en ‘impact maken’

In 2019 bestaat de Green Business Club Utrecht Centraal vijf jaar. In die vijf jaar zijn we van ‘praten’ naar ‘doen’ gegaan. Dit jaar zetten we een stap verder vooruit en willen we van ‘doen’ naar ‘impact maken’.

Hiervoor werken we, net als in de voorgaande jaren, aan concrete projecten die bijdragen aan het behalen van onze lange termijn doelstellingen. Onze aanpak is lokaal, gericht op het stationsgebied Utrecht Centraal en gebaseerd op drie pijlers:

  1. DOEN

De GBCU als impactorganisatie. Het realiseren van concrete projecten op het gebied van duurzame personen- en goederen mobiliteit, afval en levendigheid die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen en daarmee de missie: een duurzaam en levendig Utrecht Centraal.

  1. DELEN

Kennisdeling en -uitwisseling realiseren onder de participanten, vrienden en stakeholders in het gebied.

  1. DOORGROEIEN

De impact van de club en haar projecten vergroten door in gesprek te blijven met belangrijke spelers in het gebied en hen eventueel aan ons te verbinden in de vorm van een  participant- of vriendschap of middels andere samenwerkingen.

 

Zero emissie, waste en levendigheid

Met onze 16 participanten -verdeeld over vier werkgroepen- werken we aan een duurzaam en leefbaar Utrecht Centraal door middel van vier lange termijn doelstellingen op het gebied van:

Zero emissie goederenvervoer
Door te werken aan het verminderen, verslimmen en verschonen van de goederenstromen in het stationsgebied de CO2-uitstoot zover mogelijk -met de intentie naar zero-emissie in 2025- terugbrengen.

Zero emissie personenmobiliteit
De CO2-uitstoot van de personenmobiliteit van zowel de medewerkers als de bezoekers van de participanten terugbrengen, met de intentie naar zero emissie in 2030.

Zero waste
Aantoonbaar zero waste zijn in 2030: het geproduceerde afval bij de participanten reduceren en maximaal scheiden, zorgen voor minimaal restafval en CO2-emissies terugdringen met als doel waarde creëren door middel van hergebruik van de grondstoffen.

Levendig
Bijdragen aan het tijdelijk en (semi)permanent verlevendigen van Utrecht Centraal.

Meer weten

In het Jaarplan 2019 lees je hoe – en met welke concrete projecten – we dit jaar toewerken naar het behalen van deze doelstellingen. Download hieronder het GBCU Jaarplan 2019.

Download