Gepost door Green Business Club - Beatrixkwartier

Jaarplan 2018 | Nieuwe kansen

Het Jaarplan 2018 is definitief. Mobiliteit, Energie en Verlevendiging zijn de drie pijlers van de GBCB. Omtrent deze thema’s zijn werkgroepen geformeerd met vertegenwoordigers van specialisten van de participanten, organisaties als Bereikbaar Haaglanden (mobiliteit) en externe adviseurs.  Nieuwe kansen voor 2018 zijn er met thema’s talentontwikkeling, circulaire economie en het creëren van buzz in de steeds opener wordende kenniseconomie.

Buzz
Hoe kunnen we mensen in het Beatrixkwartier nog meer met elkaar en het gebied verbinden zodat het Beatrixkwartier een interessante ‘buzzing’ plek wordt waar talent wil wonen en werken? Er gebeurt al heel veel in het Beatrixkwartier. Geconstateerd is dat deze activiteiten niet altijd zichtbaar zijn. Zo waren er de afgelopen twee maanden meer dan honderd events in een straal van vijfhonderd meter vanaf het WTC. Maar wie wist hiervan af? De beperkte zichtbaarheid zorgt ervoor dat IT-ers, business developers en ZZP-ers uit de buurt niet op de hoogte zijn van de interessante bijeenkomsten in hun branche. En ook dat ene leuke feestje of andere activiteit om de hoek van hun kantoor wordt zo gemist. De potentie van kruisbestuiving en interactie die events en activiteiten bewerkstelligen wordt zo niet (volledig) benut waardoor het gevoel blijft bestaan dat weinig in het Beatrixkwartier gebeurt. Om op structurele wijze een stap te zetten en de sociale duurzaamheid blijvend te stimuleren zal in 2018 samen met het ‘Buzzing Beatrixkwartier Project’ (onderdeel van het ‘Startup in Residence-programma’) en de juiste partners uit het Beatrixkwartier worden gewerkt aan de realisatie van een project dat alle events uit het gebied automatisch verzamelt en zichtbaar maakt via de bestaande communicatiekanalen.

Stadslogistiek
Eind 2017 zijn afgevaardigden van PostNL Circulair, MN, WTC The Hague/Bouwinvest, NN, Gemeente Den Haag, en Bereikbaar Haaglanden bijeen geweest om een eerste aanzet te geven tot het gezamenlijk logistiek afhandeling. Hoe kunnen we samen efficiënter en effectiever goederentransporten van en naar de gebouwen? Delen is hierbij het antwoord. In 2018 zal de samenwerking met deskundigen en overheden worden gezocht om een business case te maken. Hiermee wordt de basis wordt gelegd voor een succesvol project. Ook andere lokale GBC’s zijn aan de slag met dit thema. Zo ondertekende GBC Utrecht Centraal begin 2018 de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Kennis en ervaringen worden gedeeld.

Jaarplan
Naast projecten met betrekking tot bovenstaande thema’s, staat ook de energietransitie, de circulaire economie en autodelen op het programm. Binnen de verschillende werkgroepen wordt hier middels concrete projecen aan gewerkt. Hier de link naar het Jaarplan 2018.