Gepost door Green Business Club - Eindhoven
2021/03/29 geplaatst in Algemeen, Circulair, Energie, Klimaat

Inspiratieboek voor duurzame ontwikkelaars

Eindhoven kent een nieuw inspiratieboek voor ontwikkelaars die duurzaam willen bouwen. Wethouder Rik Thijs van Klimaat & Energie reikte vrijdag 25 maart  het eerste exemplaar uit aan Robert Koolen, voorzitter van de Green Business Club Eindhoven Spoorzone en directeur duurzame ontwikkeling bij Heijmans. Het inspiratieboek inspireert ontwikkelaars en andere bouwers om met verschillende technieken en innovaties de energieprestatie van een gebouw te verbeteren.

Focus op energie

De focus van dit boek ligt op energie. De focus op de energieprestatie houdt in dat elke innovatie bijdraagt aan minimaal één van de volgende dingen: de vermindering van de energievraag van het gebouw, een efficiënter gebruik van energie en het gebruik van duurzame energiebronnen. De verbetering kan door besparing, opwekking, conversie en opslag van energie. Het boek bevat meer dan tachtig innovaties en technieken om deze doelen te behalen. Van eenvoudige en bekende maatregelen zoals mooie zonnegevels en -daken, innovatieve duurzame batterijen, vernieuwende isolatiematerialen tot grote en meer complexe toepassingen zoals een combinatie van een wind- en zonnedak, een innovatief ventilatiesysteem of een duurzame manier van koelen. Dat laatste kan bijvoorbeeld door thermo-akoestische koeling. Ook circulariteit en natuurinclusiviteit komen aan de orde.

“We hadden al een inspiratieboek om ondernemers en bewoners van de binnenstad te helpen met vergroenen, nu is daar deze variant voor ontwikkelaars bijgekomen. Ik hoop dat zij zullen zien hoe gemakkelijk energie bespaard kan worden in gebouwen.”

Ook Robert Koolen is enthousiast. ”Het boek geeft een mooi overzicht van zowel gebruikelijke als innovatieve technieken om gebouwen te verduurzamen. Daarmee is het een naslagwerk, maar wekt het ook nieuwsgierigheid op. Het zorgt in ieder geval voor inspiratie voor ontwerpers van duurzame gebouwen.”

Uitstoot CO2 verminderen

Eindhoven wil de CO₂-uitstoot van de stad verminderen met 55% in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van de uitstoot in 1990. Hiervoor is een overgang nodig van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas, naar duurzame energiebronnen waaronder zonne- en windenergie. Deze doelen haalt de gemeente Eindhoven niet alleen; onder andere ontwikkelaars spelen hierin een belangrijke rol.

Inhoud inspiratieboek

Het grootste deel van het boek omvat de catalogus met de verschillende innovaties en technieken. Per innovatie staat er onder andere beeldmateriaal, een omschrijving, een kostenindicatie en een scoring op verschillende prestatie-indicatoren. Daarnaast geeft het boek kort aan hoe energie en andere thema’s van invloed zijn op de duurzaamheid van een gebouw. Verder staat in het boek de relevantie van het gebouwontwerp, los van allerlei innovaties en installaties. Vaak is het toepassen van simpele principes in het basisontwerp van het gebouw al van grote invloed op hoeveel energie een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Ook geeft het boek de relevantie van natuurinclusief bouwen aan met voorbeelden van hoe dit kan.

Het boek kan per 1 april 2021 opgevraagd worden via www.eindhovenduurzaam.nl/inspiratieboek-energie. Of door een mail te sturen naar duurzaamheid@eindhoven.nl.

Links: Robert Koolen | © Gemeente Eindhoven