2020/07/16 geplaatst in Algemeen

In vogelvlucht langs alle lokale GBC’s – landelijke GBC Safari

Op dinsdag 30 juni 2020 waren alle participanten en samenwerkingspartners van de landelijke en lokale Green Business Clubs van harte welkom voor de jaarlijkse GBC Safari. Deze dag werd dit jaar online georganiseerd. En dit heeft ook z’n voordelen: in plaats van één gebied te bezoeken, gaan we in vogelvlucht langs de hoogtepunten en hulpvragen van alle twaalf GBC’s.

De kracht van lokale samenwerking
De bijeenkomst wordt geopend door Eline Kik, directeur van GBC Nederland. Zij heet iedereen welkom en licht het programma en doel van deze middag toe. De GBC Safari is bedoeld om alle betrokkenen van de lokale GBC-netwerken een keer in het jaar samen te brengen om elkaar te leren kennen en kennis uit te wisselen. Normaal gesproken brengen we een bezoek aan één van de 12 gebieden, maar deze online editie geeft ons de kans om in vogelvlucht langs de hoogtepunten en hulpvragen van alle GBC’s te gaan.

Sinds begin dit jaar kent GBC NL een nieuwe bestuursvoorzitter. Hans Verkerk heeft afscheid genomen van GBC NL-partner NS en daarmee van het bestuur. Zijn opvolger is Jantien van den Berg, managing consultant bij APPM, één van de founding partners van GBC NL. Jantien stelt zich voor en benadrukt hoe juist in deze tijd lokaal steeds belangrijker wordt. 

GBC Award 2019
Vorig jaar is de eerste GBC Award uitgereikt aan de GBC met het meest veelbelovende projectvoorstel. Groene Allianties De Liemers ging er met de prijs vandoor en programmamanager Jos de Bruin vertelt ons nu hoe het project “Stroomlijners” is verlopen. Het idee van het project is dat jongeren thuis energie besparen, hun ouders hierin meenemen en hier een leuk zakcentje mee verdienen. De app hiervoor is in de maak, studenten zijn benaderd en de nodige samenwerkingen zijn aangegaan. Stroomlijners is in volle gang dus. Succes Groene Allianties De Liemers! 

De uitreiking van een Award verdient een heus podium, daarom is besloten de volgende GBC Award-uitreiking te verplaatsen naar 2021. 

In vogelvlucht langs de lokale GBC’s
Vervolgens zijn alle lokale GBC’s aan de beurt om kort hun hoogtepunt van het afgelopen jaar te pitchen, gecombineerd met een eventuele hulpvraag die zij aan het netwerk willen voorleggen. 

Aan hoogtepunten geen gebrek, elke club vertelt uitgebreid over gerealiseerde projecten, groei van het netwerk, of een waardevolle samenwerking die zij zijn aangegaan. Zo licht GBC Zaanstad toe dat er n.a.v. hun 100 uitgezette energiescans inmiddels 200K aan duurzame investeringen is gedaan bij bedrijven; zijn Rotterdam Alexander en Waterweg gaan samenwerken met De Verkeersonderneming; is Bunnik opgericht met acht enthousiaste participanten; werken Twente en Groene Allianties hard aan de komst van een waterstofhub rondom een waterstoftankstation; is Utrecht trots op de Groene Oase die zij vorige maand hebben geopend; heeft Duurzaamheidsplatform Gouda een groots symposium georganiseerd rondom de informatieplicht energiebesparing; kan Eindhoven met drie nieuwe participanten flink aan de slag met de werkgroep energie; is Amsterdam Zuidas trots op het tweede leven dat zij aan het waterbergende Polderdak hebben kunnen geven bij de Voedselbank en pitcht Beatrixkwartier Den Haag een mogelijke oplossing om tot een energieneutraal gebied te komen in 2030: gezamenlijke investering in (lokale) windenergie. 

Samen komen we verder
De gestelde hulpvragen gaan over het vergroten van zichtbaarheid van de GBC’s, het nog meer mobiliseren van participanten, de samenwerking met bewoners in/rondom het betreffende gebied, de samenwerking met kennisinstellingen en overheden en ten slotte een heel concrete: hoe tot een circulair bedrijventerrein te komen.

In breakoutroom denken de betrokkenen bij verschillende GBC’s met elkaar mee. Een tipje van de sluiter van een aantal interessante uitkomsten: GBC oriënteert zich op de ontwikkeling van een GBC-label/keurmerk en de komst van een columnrubriek voor participanten op de website. Wordt vervolgd!

We hopen iedereen volgend jaar weer in levende lijve te ontmoeten bij de GBC Safari in één van de GBC gebieden!