Gepost door Green Business Club - Waterweg
2023/01/11 geplaatst in Algemeen

In gesprek met Patrick Steenks: “We kunnen duurzaamheid het beste samen organiseren.”

Patrick Steenks is medeoprichter van Keytoe, zoals Patrick het zelf verwoord is hij “één van de groene eigenwijze rebellen” bij de organisatie en is als communicatieadviseur aangesloten bij Green Business Club (GBC) Waterweg. Wij gingen met hem in gesprek over duurzaamheid en het belang van kennis delen: “We kunnen duurzaamheid het beste samen organiseren, daarom ben ik blij met de oprichting van GBC Waterweg.”

Wat is jouw persoonlijke definitie van duurzaamheid?
“Volledig in harmonie leven met je omgeving, van mens tot natuur. Duurzaamheid blijft een container begrip waar je van alles onder kunt schalen, maar in essentie zie ik het als een manier van leven en ondernemen, die niet ten koste gaat van de wereld om ons heen. Dat zou wat mij betreft ook een mooi collectief wereldwijd streven zijn.”

Kun je mij vertellen over jouw werkzaamheden bij Keytoe?
“Ik werk op het moment voornamelijk gedetacheerd voor één van onze klanten. Bij deze webshop help ik op het gebied van marketingstrategie en het onderhouden en vernieuwen van de website. De overige 10% van mijn week houd ik me bezig met het bouwen aan het eco-systeem van Keytoe, dat verder gaat dan de gebruikelijke werkzaamheden van een organisatie. We proberen bij Keytoe buiten de grenzen van de organisatie, fluïde samenwerkingen op te zetten met andere bedrijven, organisaties of personen. En dat allemaal gericht op het verspreiden van een positieve invloed over de wereld. Mijn deelname aan GBC Waterweg is hier een mooi voorbeeld van, evenals mijn betrokkenheid bij het energie collectief in Maassluis. Bij Keytoe vinden we het belangrijk om zo veel mogelijk van onze kennis en inspiratie te verspreiden.”

Van welke activiteiten binnen jouw werkzaamheden krijg je de meeste energie?
“Geen woorden maar daden, lekker op z’n Rotterdams. Aan de slag! We kunnen ergens uren over praten, maar waarom zorgen we er niet voor dat plannen snel concreet worden? Een mooi voorbeeld binnen GBC Waterweg zijn de inspirerende events die we met elkaar organiseren. Dan zie je gedachten uitgewisseld worden, projecten ontstaan en dat mensen van elkaar leren. Duurzaamheid is aanstekelijk en door dit soort bijeenkomsten wordt er echt wat in gang gezet. Dat vind ik gaaf om te zien.”

Welke rol speelt duurzaamheid tegenwoordig binnen bedrijven?
“Ik heb het idee dat veel organisaties dit thema organiseren door middel van het inzetten van duurzaamheidsmanagers of door het thema weg te zetten bij een bepaalde afdeling. Ik twijfel echter of dat effectief is. Duurzaamheid is tegenwoordig zo’n belangrijk thema, dat het “chefsache” zou moeten zijn. ‘Hoe gaan we ervoor zorgen dat we met onze organisatie onderdeel worden van het ecosysteem van onze omgeving? En dat we daarbij de natuur of anderen geen schade toebrengen. Dat moet de drijfveer zijn. De kanttekening die ik hier wel bij maak, is dat als je eenmaal groen gaat doen, je steeds weer een stapje verder kan. Waar trek je uiteindelijk de grens? En daarbij moet je oppassen dat je niet te belerend wordt. Het zou fijn zijn als er binnen de kaders die je met elkaar schetst, ruimte is voor voldoende bewegingsvrijheid. Zo streeft de ene persoon nu eenmaal een duurzamere toekomst na dan de ander. En dat is prima. Zolang je daar maar met elkaar over in gesprek blijft gaan.”

Wat is de volgende stap op het gebied van verduurzaming binnen Keytoe?
“Ons eigen gedrag en die van onze klanten, zijn de grootste factoren die meespelen bij onze klimaatimpact. Hoe richten wij ons kantoor (in een historisch pand) in om zo duurzaam mogelijk te worden en hoe creëren en behouden we het bewustzijn over deze thematiek in onze organisatie. Wat betreft uitbreiding van ons klantenbestand, letten we goed op de rol die duurzaamheid speelt binnen onze toekomstige en huidige klanten. Daar proberen we positief in te sturen door voor onszelf te bedenken voor welke partijen we het gaaf zou vinden om te werken. Zo vinden wij het tof om voor bedrijven aan de slag te gaan die in hun missie een SDG beschreven hebben, om hier op deze manier gericht een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Wat is volgens jou de meerwaarde van een Green Business Club?
“Er komt als ondernemer veel op je af rondom het thema duurzaamheid, ook op wettelijk gebied. Er zijn regels waaraan moet worden voldaan, vaak ook op onbekend terrein. Waar ga je dan de benodigde kennis vandaan halen? Belangrijk daarbij is om van elkaar te leren. En elkaars ervaringen en best practices te delen. Juist hierin blinkt een Green Business Club uit. Samenwerking zorgt er voor dat je dingen makkelijker voor elkaar krijgt.”

Wat brengt Keytoe als participant van Green Business Club Waterweg?
“Sommige participanten zijn technisch onderlegd en thuis in de materie, en Keytoe is dat zeker niet. Ik hoop dat wij door onze positieve manier van communiceren de boodschap en inspiratie kunnen verspreiden. Je kan de energietransitie als een eng monster in de kamer zien, tegelijk biedt het ook vele kansen.

Door een positief verhaal te maken van de gehele energietransitie en de inspiratie te verspreiden die we op doen binnen de club, hoop ik dat wij ons steentje kunnen bijdragen. Want waar het uiteindelijk om draait bij duurzaamheid zijn gedragsveranderingen en systeemveranderingen. En die kun je alleen met elkaar bereiken!”