Gepost door Green Business Club - Rotterdam Alexander
2023/12/14 geplaatst in Algemeen

In gesprek met Marco Bunk, eigenaar van Wilskracht Bar & Keuken en voorzitter GBC Rotterdam Alexander over duurzaamheid

Marco Bunk, eigenaar van Wilskracht Bar & Keuken, is de voorzitter binnen het bestuur van Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander. Als bestuurslid is hij met Wilskracht aangesloten als participant sinds de oprichting van GBC Rotterdam Alexander. Wij gingen in gesprek met hem over duurzaamheid, zijn rol als bestuurslid, Wilskracht en het participantschap.

Wat is jouw persoonlijke definitie van duurzaamheid?
Duurzaamheid houdt voor mij in dat je dingen efficiënt en logisch zijn ingericht of vormgegeven. Dat werkt door op alle vlakken van het leven, zowel privé als zakelijk. En dan kan het best wel eens zo zijn dat op het oog niet de meest voor de hand liggende oplossing word gekozen, maar als daar maar over is nagedacht, het een bewuste keuze is dan kan dat ook. Bewust niet duurzaam hoort ook bij het leven. Je kunt immers niet alles van vandaag op morgen veranderen.

Wat voor werkzaamheden verricht je bij Wilskracht?
Wilskracht Bar & Keuken exploiteer ik sinds 1999. Wij zijn in de Alexanderknoop de gemeenschappelijke huiskamer voor al die werkende, wonende en reizende gasten. Lunchen, borrelen, dineren of gewoon even wat drinken. Het gebeurt 7 dagen in de week, het hele jaar rond. Als ondernemer ben ik al jaren de eindverantwoordelijke over de algehele bedrijfsvoering. Ik motiveer, coach en faciliteer mijn medewerkers om hun verantwoordelijkheden zo goed mogelijk uit te voeren; gastvrij zijn en smakelijk eten serveren. Daarnaast ben ik voor vele in het gebied een bekend gezicht doordat ik er al jaren ben en graag mijn mening uitspreek over allerlei thema’s die spelen in de Alexanderknoop. Het helpt daarbij dat ik al die jaren ook goede buren ben met de Gemeente Rotterdam en veel ontwikkelingen in het gebied van begin tot eind heb meegemaakt.

Wat is de meerwaarde van Green Business Club Rotterdam Alexander en waarom moeten bedrijven zich volgens jou, aansluiten bij de club?
Een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is de terugtrekkende overheid. Waar vroeger lokaalbeleid letterlijk bij mijn bovenburen (gemeente Rotterdam) werd bepaald, word dit nu gedaan vanaf de Coolsingel. De afstand wordt groter en daarmee is lokaal organiseren om invloed te hebben wat er gebeurt, in onze voor- en achtertuin. En als het even kan ook meteen een stuk duurzamer. Maar dat niet alleen; we worden meer en meer geacht met elkaar samen tot oplossingen te komen om onze directe omgeving leefbaar te houden, om onze bedrijfsprocessen steeds duurzamer in te richten en beter om te gaan met grondstoffen, afval en vervoersmiddelen. Je kunt dat uiteidenlijk niet alleen, hoe groot je organisatie ook is. Je moet het samen met je buren doen en de buren van de buren. Daar komt GBC Rotterdam Alexander om de hoek kijken: wij faciliteren dat, wij zijn dat netwerk.

Kun je een voorbeeld delen van een succesverhaal waar GBC Rotterdam Alexander aan heeft bijgedragen en dat u inspirerend vindt?
Ons eerste project spreekt nog steeds het meest tot de verbeelding, omdat het zo snel is gerealiseerd en aan alle doelstellingen van ons voldoet. Dat geldt ook voor de verbinding maken tussen bedrijfsleven en onderwijs. Het staat voor mij nog steeds symbool voor wat we willen bereiken door met elkaar kennis te delen en de samenwerking op te zoeken. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Van welke werkzaamheden als bestuurslid van GBC Rotterdam Alexander krijg je de meeste energie?
Praten met de participanten tijdens bijvoorbeeld onze jaarlijkse clean-up walk over wat hen bezig houdt en dat vertalen en verbinden met andere participanten. Daar ‘outside the box’ over meedenken en praten, dat inspireert ook weer om met hernieuwde inzichten naar mijn eigen bedrijf te kijken.

Wat brengt Wilskracht als participant van GBC Rotterdam Alexander?
De voorzitter… haha. En daarmee een lokale netwerker die oog houdt op het grotere geheel van krachten binnen het gebied die spelen. Bijvoorbeeld feeling houden met de vastgoedeigenaren of particuliere initiatieven, zoals Alex Energie, culturele ontwikkeling en wijkraden. Ik probeer dat naar beste kunnen in te vullen en met veel plezier. Maar ik sluit niet uit dat ik in de toekomst een iets bescheidenere rol speel binnen het bestuur. Op termijn die rol over dragen aan iemand anders is ook heel duurzaam.