Gepost door Green Business Club Zuidas
2024/04/30 geplaatst in Algemeen

Impact Café Zuidas: You Screwed Up, Big Time!

Het Impact Café is dé ontmoetingsplaats waar participanten van Green Business Club Zuidas samenkomen om te discussiëren, te leren en geïnspireerd te raken op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke impact. Op dinsdag 16 april 2024 stond de vraag centraal hoe bedrijven in Zuidas de verschuiving van de focus op de aandeelhouder naar de focus op maatschappelijke impact kunnen realiseren.

Keynote spreker Jaap Winter, hoogleraar aan de VU en voorzitter van de Raad van Toezicht van Schiphol deelt zijn inzichten: “Toen mijn zoon tien jaar geleden tegen me zei, ‘you screwed up big time’, wist ik dat er verandering moest komen. Ik begon verhalen te vertellen over hoe het anders kan, hoe bedrijven menselijker kunnen worden. Waarom zijn we zo rationeel op ons werk, terwijl we thuis vaak warmer en menselijker voor elkaar zijn? Als leider moet je het verschil maken, als medewerker moet je vragen stellen, niet wachten tot je CEO bent. En doe het niet alleen, maar samen met anderen. Breng de menselijkheid terug in je bedrijf. Luister naar de stakeholders en integreer duurzaamheid in bedrijfsstrategieën.” Deze woorden inspireerden aanwezigen om na te denken over hun rol in positieve verandering.

Voortzetting van het CEO-ontbijt
Nina van den Berg, waarnemend directeur van GBC Zuidas, benadrukte tijdens diens speech het belang van het Impact Café als voortzetting van eerdere discussies. Tijdens het CEO-ontbijt van GBC Zuidas werd de vraag gesteld door Young GBC: “Wat betekent het om als bedrijf verantwoordelijkheid te nemen voor meer dan alleen de aandeelhouders?”. Dit vormt de kern van de huidige transitie waar veel organisaties doorheen gaan: een evolutie van winstgerichte strategieën naar inclusieve benaderingen waarbij stakeholders zoals werknemers, klanten en het milieu centraal staan.

Zingeving
Hoe kunnen professionals in Zuidas zin geven aan hun werk? Deze vraag werd gesteld door Evert Jan de Weijer, predikant van De Thomas, met als achtergrond de zorg voor de wereld. Magnus Skår van Young GBC Zuidas verbond deze vraag aan de bredere discussie over maatschappelijke impact. Hoe kunnen bedrijven evolueren naar een meer inclusieve aanpak door stakeholders actief te betrekken bij strategische beslissingen? Het integreren van duurzaamheid in bedrijfsstrategieën werd benadrukt als essentieel voor toekomstige bedrijven en de maatschappij als geheel.

Stakeholders inclusion en rightholders
Een paneldiscussie volgde, gemodereerd door Magnus Skar, waarin Irene Flotman (CBRE), Nicolette Loonen (TOSCA), Sjoerd Kamerbeek (Van Doorne), en Jeroen Jansen (Deloitte) hun ervaringen deelden. Om belangen zichtbaar te maken en van een economisch gedreven organisatie te bewegen naar een waarde gedreven organisatie, moeten veel stappen worden gezet.  Nicolette Loonen benadrukte het essentiële belang om niet alleen naar je stakeholders te luisteren, maar er ook actie op te ondernemen in je beleid. Zij benadrukten het belang van het betrekken van rightholders/rechthebbenden (toekomstige generaties en de natuur) naast stakeholders.

Samen het verschil maken
Louise van Koppen, voorzitter van Young GBC, sloot de middag af met een samenvatting en een oproep om elkaar te vinden en samen het verschil te maken en andere keuzes te maken. En naar aanleiding van een vraag uit de zaal over de rol van jonge professionals, geïnspireerd door Rutger Bregman, leidde tot mooie discussies tijdens de borrel over de rol van individuen in het creëren van positieve verandering.

Belangrijke conclusies:

  • Het integreren van stakeholderwaarde is essentieel voor duurzame bedrijven.
  • Bedrijven moeten bewust kiezen voor het type bedrijf dat ze willen zijn.
  • Elke professional heeft de macht om positieve verandering binnen hun organisatie te bewerkstelligen.

Uitnodiging om verder te praten
Het Impact Café heeft nieuwe inzichten geboden over stakeholders en duurzaamheid op de Zuidas. Laten we deze inzichten omzetten in actie! We gaan met een selecte groep aan de slag om verder te praten, initiatieven te ontplooien en concrete stappen te zetten naar een inclusieve en duurzame bedrijfscultuur. Een select clubje van veranderaars. Wil je hierbij horen? Meld je aan bij: nina@greenbusinessclub.nl

Met dank aan alle sprekers, panelleden en deelnemers van het Impact Café.