2019/06/11 geplaatst in Algemeen, Organisatie

Het succes van Green Business Club Utrecht

Green Business Club Utrecht bestaat dit jaar 5 jaar! We spraken met Jacco Buisman, voorzitter GBCU, en Judith Sterkenburg, programmamanager GBCU, over de werkwijze en unieke kenmerken van GBCU.

Stichting Green Business Club Utrecht Centraal is in 2014 opgericht door NS, Prorail, Jaarbeurs, NH Hotels, Rabobank Nederland, ABN AMRO, Movares en de Gemeente Utrecht om het stationsgebied te verduurzamen en te verlevendigen. Nu, 5 jaar verder, zien we een GBC met een sterke basis en 16 enthousiaste en betrokken participanten. Jacco Buisman, voorzitter GBCU: “Wij zijn echt trots op wat we in het gebied bereiken en dat stralen we ook uit!”

Jacco Buisman: “Uniek aan de Green Business Club is natuurlijk dat we ons richten op een gebied. De projecten die wij oppakken moeten ten gunste zijn van het stationsgebied in Utrecht en van de participanten die in het gebied verblijven. Het stationsgebied Utrecht is een gebied dat erg in beweging is. Daarom is het belangrijk voor GBCU dat we niet alleen naar de duurzaamheid en levendigheid kijken in de eindsituatie, maar ook juist tijdens de ontwikkeling en uitbreiding van het gebied. De groene bouwhekken, één van de eerste projecten van GBCU, en de mobiele groene oase, die er hopelijk deze zomer gaat komen, zijn daar een mooi voorbeeld van.”

Judith Sterkenburg, programmamanager van GBCU: “Wat ik ook uniek vind, is het enthousiasme van de participanten. Zij leveren een vrijwillige bijdrage aan het gebied waarin ze werken. De projecten die we doen, worden ook geïnitieerd door onze participanten en komen dus echt uit de participanten zelf. Dat kan je wel uniek noemen vind ik!”

Jacco Buisman: “Ik denk dat dit enthousiasme zo groot is door een combinatie van factoren. Wij hebben een best intensief jaarplan dat we met elkaar opstellen; we willen ook veel! Dat spreekt mensen aan die ook van het doen en van de actie zijn. In de meeste werkgroepen zit een kleine kern van nog enthousiastere mensen, die binnen deze werkgroepen het voortouw nemen. De participanten hebben daarnaast veel inspraak. De werkgroepen kunnen bijvoorbeeld zelf met hun projecten komen. Hierdoor voelen de werkgroepen zich echt verantwoordelijk voor hun eigen doelstelling en resultaten.”

Judith Sterkenburg: “Als mensen zelf kunnen bedenken waarmee ze aan de slag willen gaan en kunnen werken aan hun eigen idee, dan creëer je ook al gelijk draagvlak.”

Jacco Buisman: “Naast de grotere projecten, zorgt het opzetten van de kleinschalige acties die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden voor een grotere betrokkenheid. We merken dat de combinatie van grote en kleine projecten goed werkt. Een mooi voorbeeld van zo’n klein, laagdrempelig project is de plog- en plandelcompetitie. Hierin werd vorig jaar in een week tijd 170 kilo zwerfaval opgeruimd en dit jaar in een half uur 90 kilo! Hiermee vergoot je niet alleen de bewustwording bij de medewerkers, maar ook bij alle mensen die dit zien.
Daarnaast proberen we zoveel mogelijk te werken aan de sfeer onderling. Door geregeld samen te komen, proberen we het enthousiasme om aan de slag te gaan te vergroten. Momenten waarop wij samenkomen zijn bijvoorbeeld de participantenvergaderingen, een jaarlijks stakeholders ontbijt of lunch en we gaan elkaar jaar met alle participanten en degene die hebben bijgedragen een keer borrelen.”

Green Business Club Utrecht komt zes keer per jaar samen met het bestuur, de programmamanager en alle participanten tijdens de participantenvergaderingen. Judith Sterkenburg: “Wij zouden niet kunnen zonder de zes keer dat we met alle participanten bij elkaar komen. Dit geeft voor ons echt wel structuur en richting en is ook voor participanten belangrijk om inspraak te hebben.” In samenwerking met de 16 participanten worden lange termijn doelstellingen en projecten in het stationsgebied gerealiseerd op de volgende gebieden: zero emissie goederen- en personenmobiliteit, zero waste en levendigheid. Deze vier werkgroepen komen in gemiddeld om de zes weken samen. Tijdens de participantenvergaderingen komt ook het jaarplan aan bod, waarin bij het maken van het jaarplan aan de hand van de input van de participanten goed gekeken wordt of er nog behoefte is aan de bestaande werkgroepen en of er werkgroepen bij moeten komen. Dit jaar werd bijvoorbeeld de werkgroep ‘circulariteit’ opgesplitst in ‘zero emissie goederenvervoer’ en ‘zero waste’.

Judith Sterkenburg: “Een echt GBCU project is het goederenvervoer. Het heeft best wel even een lange adem nodig gehad om het allemaal op te starten en om alle participanten daarbij te betrekken. De werkgroep heeft hier echt hard aan gewerkt. Deze inspanningen worden nu wel echt beloond met concrete acties die er nu kunnen gaan komen. En er is een heel mooi onderzoek uitgekomen dat een blauwdruk is voor de verduurzaming voor het transport hier in het gebied.”