Gepost door Green Business Club - Rotterdam Centrum
2022/03/30 geplaatst in Algemeen

Het jaarplan 2022 van GBC Rotterdam Centrum online!

Een nieuw jaar om Rotterdam Centrum verder te verduurzamen. Vorig jaar is Green Business Club (GBC) Rotterdam Centrum opgericht. Gedurende dit opstartjaar is gericht op het formuleren van een strategie, de lancering, organisatie en waar mogelijk, eerste activiteiten. Aan de hand van de opgedane ervaringen, is er een focus aangebracht voor dit jaar. Daarmee is het jaarplan 2022 een feit!

Allereerst willen we iedereen hartelijk danken voor de inzet, betrokkenheid en activiteiten in het afgelopen jaar! Benieuwd naar de plannen voor dit jaar? Je leest er meer over in het GBC Rotterdam Centrum jaarplan 2022!

Hieronder volgt een kort overzicht per projectgroep:

Projectgroep Energie
De projectgroep maakt een plan van aanpak waarin samenwerking op energietransitie en CO2-reductie de speerpunten zijn. De komende tijd komen twee projecten naar voren:
– Energiescan;
– Rotterdam doet het licht uit!

Projectgroep Mobiliteit & Logistiek
Dit jaar komt de focus te liggen op een gebiedsgerichte aanpak om de mobiliteit te verbeteren. Op de bereikbaarheid van Rotterdam Centrum, hebben ook logistieke stromen veel invloed. De projectgroep gaat met het volgende aan de slag:
– Deelmobiliteit;
– Onderzoek van Verkeersonderneming: werknemersmobiliteit in kaart brengen;
– Concrete uitwerking van onderzoek en advies, voortgekomen uit poortonderzoek.

Projectgroep Afval & Circulariteit
De projectgroep werkt toe naar een ondertekening van een ambitieverklaring Zero Waste 2030. Dit jaar staan er drie onderdelen centraal:
– Thema’s: de ambitieverklaring wordt breed gekaderd rondom een aantal thema’s;
– VANG Buitenshuis: aan de slag met de uitkomsten kennissessie
– CleanUp Walk 2022.

Projectgroep Klimaatadaptatie
De projectgroep richt zich op het direct vergroenen van de buitenruimte en op het vergroten van bewustwording van (werknemers van) participanten. Dit jaar richt de projectgroep zich op twee onderdelen:
– Kennissessie Rotterdam Central District;
– Challenges voor medewerkers.

Meer informatie
Wil je meer weten over de plannen of GBC Rotterdam Centrum? Neem contact op met Marjon Uyterlinde, programmamanager via marjon@greenbusinessclub.nl