2021/11/15 geplaatst in Algemeen

Het dashboard Duurzaamheidsprestaties geeft inzicht

Het is een hele klus om inzichtelijk te krijgen hoe duurzaam het kantoorgebied is waar je bent gevestigd, maar wel waardevol. Want als je inzicht hebt, weet je hoeveel het gebied en jouw bedrijf voor of achter loopt (ook in verhouding tot andere gebieden) op bijvoorbeeld de klimaateisen van Parijs of bijvoorbeeld een eigen gebiedsambitie. Het nieuwe dashboard Duurzaamheidsprestaties is een prachtige pilot dat inzicht geeft.

Groene stroom, elektrische auto’s
Met op dit moment een verbruik van 158 kwh per m2 is er voor de 20 bedrijven gevestigd in Amsterdam Zuidas nog wel werk aan de winkel om uit te komen bij 70 KWh per m2 om Paris Proof te zijn. Wel positief is dat de gebruikte stroom 100% groen is. Van ruim 9.000 lease auto’s waren er in 2020 ongeveer 1.500 elektrisch, waarbij GBC Rotterdam Centrum het percentueel het beste doen: 38% van de vloot is daar elektrisch. Dit en meer is af te lezen met het dashboard van Green Business Club (GBC).

Het dashboard Duurzaamheidsprestaties ontwikkelde Green Business Club Nederland in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en geeft inzicht in hoe participanten van verschillende lokale GBC’s scoren op het gebied van afval, mobiliteit en energie. Voor dat laatste thema werkte GBC Nederland samen met de Dutch Green Building Council.

Divers netwerk
Het netwerk van GBC is divers, van onderwijsinstellingen tot universiteiten, van kantoren tot maakindustrie. Er zijn organisaties die al veel inzicht hebben in de data, voor andere organisaties ontbreekt dat nog. Dit dashboard dient deze diverse groep aan organisaties en bedrijven. Aan 100 participanten is gevraagd of zij data wilden aanleverden over 2019 en 2020, zo’n 40 bedrijven vanuit zes lokale GBC’s gaven hier gehoor aan. Zo ook Vrumona, participant van GBC Bunnik. Martine Kruiswijk, duurzaamheidsmanager bij Vrumona: “Het verzamelen van alle data was best een zoektocht. Wie weet wat? Ik heb direct een handleiding geschreven voor de volgende keer. Zo gaat het invullen steeds sneller en weten ook anderen de gegevens te vinden.”

Multitenant
Een flinke uitdaging zijn bedrijfsverzamelgebouwen: participanten zijn afhankelijk van de bereidwilligheid van beheerders om data te delen. Betrokkenheid van alle stakeholders is dan ook must. Een eerste poging is gedaan voor de ITO toren in Zuidas: omdat zowel huurders Accenture en Houthoff én eigenaar UNION Investment participant zijn, was er bereidheid hier moeite in te stoppen.
Feit blijft dat er enkel data is voor de gehele toren, waardoor de huurders geen inzicht hebben in hun daadwerkelijke individuele gebruik. Vastgoedeigenaar NSI biedt deze informatie wél: daar hebben huurders real time inzage in bijvoorbeeld het energieverbruik. In de nabije toekomst realiseert UNION Investment dit ook voor huurders in een aantal van hun gebouwen.

En door!
Dit eerste dashboard is natuurlijk een mooie benchmark voor de komende jaren. We gaan door met verduurzamen én met het inzichtelijk maken daarvan. Binnenkort wordt data opgevraagd over 2021. Nu het dashboard live is, zullen naar verwachting meer participanten data aanleveren. Zo doen onder andere de participanten van GBC Sloterdijken, dit jaar opgericht, alvast mee. Ook andere collectieven buiten het netwerk van GBC zijn uitgenodigd.

Meer weten? Neem contact op met Nina van den Berg | nina@greenbusinessclub.nl.