Gepost door Green Business Club - Arnhem Gelderse Poort
2023/07/14 geplaatst in Groen

Groene boulevard tussen Gelderse Poort en Landmark Arnhem

Het kantorenpark Gelderse Poort wordt opgeknapt. Een ‘groene boulevard’ moet het werkklimaat voor de werknemers op het kantorenpark aangenamer maken en de verbinding weten te leggen op alle niveaus tussen Landmark Arnhem en Gelderse Poort.

Gebruikers en bezoekers van de Gelderse Poort, bewoners vanuit de omliggende wijken (Elden) en Pleyade (ouderenzorg) op Gelderse Poort vinden hier binnenkort een mooie wandelroute en recreatieplek. Met de ambitie om een groene boulevard te realiseren in de ‘versteende’ omgeving, moet dit ook onder andere zorgen voor een frisse uitstraling en een prettige werkomgeving.

Van grijs naar groen en een betere verbinding
De gemeente steunt het plan voor de aanleg van een ‘groene boulevard’ die het gebied beter gaat verbinden met de kantoortoren van Landmark Arnhem.  De kloof tussen de voormalige ‘Ohra-toren’ en de rest van de Gelderse Poort is nu nog groot vanwege de oude rijksweg aan het uiteinde van Elden die alles doorkruist. Met een groene boulevard wordt er toegewerkt naar een optimale verkeerssituatie voor fietsers en wandelaars.

Ook aangrenzende panden gaan mee in het plan en werken aan de vergroening van het eigen terrein. De vergroening van het gebied zorgt uiteindelijk voor een letterlijk goede verbinding: het is te gebruiken door fietsers, wandelaars, werknemers en omwonenden die recreëren. Dat niet alleen. Het zorgt voor een verbinding in het gebruik van elkaars faciliteiten en zorgt voor een groene en toekomstgerichte uitstraling.

Het pad

  1. Er is een golvend pad geplaatst, wat een organisch gevoel geeft en de bezoeker uitnodigt. Het pad zorgt voor de verbinding van het bedrijventerrein met landmark. Naast het voetpad is een bankje geplaatst, zodat mensen kunnen rusten of pauzeren in een groene, koele omgeving.
  2. De beplanting is afwisselend en toegevoegd in een organisch patroon. De beplanting is uitkozen op basis van uitstraling, biodiversiteit, waterbehoefte en hittestress. De bomen zijn zo geplaatst dat de doorgang als uitnodigend ervaren wordt. De bomen zullen helpen met het hittestressprobleem en zorgen voor schaduwplekken tijdens de zomer, daarnaast helpen ze met het reduceren van CO2.
  3. Aan beide kanten van de doorgang zijn hagen geplaatst om een afscheiding tussen de doorgang en de naastliggende percelen te creëren. Daarnaast zorgen de hagen voor een groenere uitstraling en blijven ze groen tijdens de winter.

Meer informatie
Wil je meer weten over de groene boulevard? Neem contact op met Milan Zewald via geldersepoort@greenbusinessclub.nl.