Gepost door Green Business Club Zuidas
2021/03/04 geplaatst in Algemeen

Green Business Club Zuidas: al tien jaar lokale duurzame impact 

Bron: Kijk op Groot Amsterdam, maart 2021

Green Business Club Amsterdam Zuidas (GBC Zuidas) bestaat dit jaar op 29 maart precies tien jaar. GBC Amsterdam Zuidas is een samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Met concrete projecten werken zij samen aan de verduurzaming van het gebied en eigen bedrijfsvoering. GBC Zuidas heeft niet alleen met haar vele projecten lokaal impact gemaakt, maar heeft door haar succes ook gediend als blauwdruk voor de ondertussen twaalf andere Green Business Clubs, verspreid door heel Nederland.

   

Het concept Green Business Club is in 2011 bedacht. Eén van de initiatiefnemers is Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council. Zij was toen werkzaam bij ABN Amro en onderdeel van een afdeling die bezig was met de ontwikkeling van de Zuidas. Samen met de gemeente schreef zij een plan voor de impactorganisatie die wij nu kennen als GBC Zuidas. Al gauw sloten ook founding partners ORAM – Ondernemend , Loyens & Loeff, Vesteda, Vrije Universiteit Amsterdam, RAI Amsterdam en Accenture zich aan bij het initiatief en Green Business Club Amsterdam Zuidas was geboren. 

Lokaal impact maken ligt aan de basis van het GBC-principe. Toen GBC Zuidas werd opgericht, waren de doelen helder; kennis delen en samenwerken aan concrete projecten. Annemarie van Doorn: „Er was veel behoefte vanuit de bedrijven om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. We zijn begonnen met het kijken naar wat de verschillende duurzame doelstellingen van de bedrijven waren. Lokaal is het sleutelwoord. Ga het niet zelf doen, maar zorg dat je aansluit bij de kennis die er al is. Binnen duurzaamheid moet je gewoon samenwerken.”  

De GBC-formule bleek in Amsterdam Zuidas zo’n groot succes dat deze gediend heeft als blauwdruk voor de nu twaalf andere lokale GBC’s. Ook het idee om een landelijk platform, Green Business Club Nederland, op te richten om deze lokale GBC’s te ondersteunen is ontstaan vanuit Annemarie van Doorn. Guido Frenken, COO ENGIE Nederland en de eerste voorzitter van het bestuur GBC Nederland, was betrokken bij de oprichting. Guido Franken licht toe: “We hebben een blauwdruk gemaakt voor het beginnen van een GBC op een locatie, met een 4-fase model. Hierbij dient het succesvolle model van GBC Zuidas als voorbeeld. Alliander, APPM, ENGIE en DGBC zijn de initiele oprichters van GBC Nederland, al snel gevolgd door de NS. GBC Nederland moet vooral faciliterend zijn om de lokale initiatieven te laten bloeien, want een GBC werkt alleen maar vanuit lokale actieve betrokkenheid en niet vanuit een centraal gestuurd iets.”  

Eline Kik, programmadirecteur van GBC Zuidas en directeur GBC Nederland beaamt dat het succes echt te danken is aan de betrokkenheid en het eigenaarschap van de participanten van de locale clubs. “Dat zorgt ervoor dat de vele projecten ook echt van de grond komen. Het zijn de bedrijven die het bestuur  en de projectgroepen vormen. Dat zie je terug in alle projecten. Je zet niet een vinkje bij een lidmaatschap, je moet zelf ook echt meedenken en doen.” Eline Kik is sinds 2012 bij de club betrokken en is trots op de resultaten van de afgelopen jaren en de nieuwe ambities die op dit moment worden opgesteld.  

“Door de jaren heen is GBC Zuidas uitgegroeid tot een netwerk van 55 participanten. Binnen de thema’s Energie, Mensen, Afval Vrij, Mobiliteit en Logistiek en Water en Groen werken de participanten aan concrete projecten die erg divers zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een Zero Waste Zuidas: 0% restafval in 2030, Zuidas volledig van het aardgas af, het verduurzamen van de stadslogistiek door de kantoren efficiënt te beleveren via een hub met elektrische vrachtwagens en zitten we nu ruim op de helft van de ambitie 25.000m2 waterbergend groen dak te realiseren. Als ik terugdenk aan hoe bepaalde thema’s zoals logistiek zo groots leken, ben ik ontzettend trots dat we nu daadwerkelijk zulke trajecten, waar je echt impact mee kan maken, hebben opgezet met elkaar en de slagkracht hebben om dit soort projecten van de grond te krijgen.” 

Roland de Vlam, voorzitter GBC Zuidas en advocaat Loyens & Loeff: “Wij zijn gegroeid naar een daadwerkelijke impactorganisatie. We slagen erin om grote projecten uit te voeren, we realiseren doelstellingen en dat blijft niet onopgemerkt.  

Naast terugblikken op 10 jaar GBC Zuidas, wordt er vooral met veel enthousiasme gekeken naar de aankomende jaren. Roland de Vlam: “Het begint eigenlijk nu pas! We voldoen nog lang niet aan de minimale eisen om in de buurt te komen van de klimaatdoelstellingen. We moeten zorgen dat we de ambities scherp genoeg formuleren en blijven prikkelen om stappen te blijven zetten. Wat is duurzaam bedrijfsvoeren eigenlijk? We gaan nu het gesprek aan met participanten en young professionals uit ons netwerk over de corebusiness van alle participanten. Dat is een goed voorbeeld van de lat hoger leggen en blijven nadenken over wat is eigenlijk onze rol en onze positie is.” 

Vanwege het coronavirus is nog niet duidelijk hoe Green Business Club Amsterdam Zuidas het tien-jarig bestaan precies gaat vieren. Wel vindt er eind maart een bijzonder moment plaats met alle CEO’s van de 55 participanten, waarbij er afspraken worden gemaakt over de ambities van de komende vijf jaar.  

Bekijk de volledige publicatie hier.