2020/02/03 geplaatst in Algemeen, Energie, Klimaat

Green Business Club tekent Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen

In Nederland is het merendeel van de bedrijven gevestigd op één van de 3.500 bedrijventerreinen die een oppervlak vertegenwoordigen van 80.000 hectare. Maar momenteel is er in het klimaatakkoord (bijna) geen aandacht voor het belang van verduurzaming op gebiedsniveau, zoals bedrijventerreinen en kantoorparken.

Bijna 30 partijen, waaronder Provincie Zuid Holland, TNO en Green Business Club Nederland, tekenden daarom donderdag 30 januari het Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen. Zij deden dit voorafgaand aan het evenement ‘Partners in Energie-uitdagingen’, georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Convenant werd in ontvangst genomen door vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die het initiatief van harte ondersteunen.

Met de ondertekening van het Convenant committeren bedrijventerreinen, overheden en andere betrokkenen zich aan het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland, het versterken van de samenwerking en het beter behartigen van de belangen van de terreinen op landelijk niveau. Hoofddoel van het convenant is het versnellen van de energietransitie door een collectieve aanpak voor bedrijventerreinen. Het ministerie van BZK wil daarvoor een Nationale Programmatische aanpak opzetten.

Bekijk hier het convenant.