Gepost door Green Business Club - Eindhoven

Green Business Club Eindhoven Spoorzone laat grote ontwikkelingen zien.

Op 29 oktober 2019 nodigde Green Business Club Eindhoven Spoorzone haar participanten en geïnteresseerden uit voor de tweede Gebiedssafari sinds de oprichting. In de Safari stonden de gebiedsontwikkelingen in de Spoorzone centraal.

Op deze stralende herfstdag kwam een grote groep Eindhovense bedrijven bij elkaar en kreeg verschillende inspirerende presentaties te zien. Daarna werd van locatie naar locatie gewandeld om de huidige en toekomstige ontwikkelingen te duiden.

Voorzitter Robert Koolen, Heijmans, heette iedereen van harte welkom in het gebouw van EY en gaf kort aan waar GBC Eindhoven Spoorzone zich nu bevindt. Meerdere projectgroepen zijn opgericht die zich met kennissessies en concrete projecten richten op thema’s als circulariteit, energietransitie en duurzame mobiliteit. Deze thema’s kwamen ook aan bod in de verschillende presentaties.

Jos Roijmans van Gemeente Eindhoven en Janneke van den Oever (APPM) namen ons via de geschiedenis van Eindhoven mee de toekomst in, waarbij de ontwikkelingen van Eindhoven Internationale Knoop XL (EIKXL) werden toegelicht.

Het laten aansluiten van de bebouwde omgeving aan de groene zones in de stad is een onderwerp waar meer aandacht voor mag komen. Harry van der Zijden en Harold Appelo van Heijmans spraken vol passie over hoe natuurinclusief bouwen de nieuwe standaard gaat worden. Dit onderwerp sloot naadloos aan op het bezoek aan de rivier De Dommel, waar Erik van Kronenburg van het Waterschap de Dommel vertelde over de blokkade in de rivier die is gevormd door de ontwikkelingen van het spoor en de bebouwde omgeving. Toch is de inzet van natuurlijke waterstromen belangrijk bij klimaatadaptatie en zal de Dommel in de ontwikkelingen binnen de Spoorzone weer een prominente positie verkrijgen.

Om te wennen aan elektrische deelmobiliteit liet onze participant Amber Mobility de aanwezigen kennismaken met de elektrische auto’s en kon er een rondje door de stad worden gereden. Voor sommigen bekend terrein, maar voor veel deelnemers aan de safari toch een nieuwe en vooral positieve ervaring!

Na dit rondje liepen we naar het Student Hotel waar Ralf Peeters van Amvest ons bijpraatte over de ontwikkeling van District E. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke facetten van het proces. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar combinaties van duurzame systemen zoals het gebruik van stadswarmte in combinatie met warmte-koude opslag. Ook hier is het thema water van belang en wordt onderzocht hoe de gebouwen kunnen worden ingezet bij hevige regenbuien in een binnenstedelijk gebied.

Voorzitter Robert Koolen sloot de dag af met een dankwoord aan alle sprekers en de oproep aan participanten om deel te nemen aan de volgende bijeenkomsten, waarvan de data later volgen. Daarna was het tijd voor een welverdiende borrel in het Student Hotel!

Speciale dank aan de volgende bedrijven voor het mede mogelijk maken van deze dag: EY – GEMEENTE EINDHOVEN – APPM – HEIJMANS – AMBER MOBILITY – WATERSCHAP DE DOMMEL – AMVEST – THE STUDENT HOTEL