Gepost door Green Business Club - Amsterdam Sloterdijken

Green Business Club Amsterdam Sloterdijken is een feit!

Op donderdag 7 oktober vond de officiële Kick-Off plaats van de nieuwste Green Business Club: GBC Amsterdam Sloterdijken. Een goede start van mooie ambities voor het gebiedsgericht aanjagen van duurzaamheid. En het blijft duidelijk niet bij alleen ambities: Ronald Mauer sprak namens de gemeente Amsterdam over de duurzaamheid potentie in het gebied en middels presentaties door participanten kreeg dit direct een praktische invulling met de eerste projectinitiatieven.

Heldere ambities, praktische stappen
De participanten van de nieuwste Green Business Club willen met hun deelname een bijdrage leveren aan diverse doelstellingen voor verduurzaming, zoals het grotere energieneutraal in 2030 en volledig circulair in 2050. GBC Sloterdijken gaat dit praktisch en stap voor stap aan vanuit vier hoofdthema’s: klimaatadaptatie; energie; circulariteit en mobiliteit. “Met elkaar en in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam gaan we die doelen behalen”, is de uitgesproken ambitie.

Proactief taken oppakken
Het is tijd voor actie! We kunnen niet louter wachten op initiatieven vanuit de overheid. Verduurzamen moet nu en die taak gaan we met elkaar oppakken. Dé reden voor de foundingpartners: Alliander, Arcadis, Arup, Breikers, Gemeente Amsterdam, Milieu Service Nederland, NS, ORAM en Pantar om GBC Amsterdam Sloterdijken op te richten. In navolging van de reeds succesvolle GBC’s als Zuidas, Zaandam, Utrecht en Rotterdam Alexander.

Flexibel ruimtegebruik, deelmobiliteit, biodiversiteit
Om op korte termijn nul-emissie te realiseren en de leefbaarheid te vergroten in de Sloterdijken is het essentieel dat er concrete, eenvoudige en snel te implementeren maatregelen op gebiedsniveau worden toegepast. Flexibel ruimtegebruik, deelmobiliteit en stimulering van biodiversiteit zijn daarvan goede voorbeelden. Daarnaast worden er energiescans ingezet om verbeteringen te realiseren op gebouwniveau, zero waste projecten zullen verspilling tegengaan en door invoering van circulaire oplossingen, wordt lokaal ondernemen gestimuleerd.

Het startsein is gegeven aldus Menno van der Valk, voorzitter van GBC Amsterdam Sloterdijken: “We zien veel potentie in de Sloterdijken om samen met bedrijven lokale projecten op te starten. Met deze gebiedsgerichte aanpak sluiten we concreet aan bij de ambities van de stad.”

Start je mee?
Doe mee en kijk hoe jij als participant kan bijdragen aan de verduurzaming in het gebied. Heb je een idee of concreet project? Laat het ons weten. Aansluiten kan door een mail te sturen aan of contact op te nemen met programmamanager Ragna van Damme: ragna@greenbusinessclub.nl.