Gepost door Green Business Club - Twente
2023/02/23 geplaatst in Energie

Geslaagde bijeenkomst over verduurzaming van de bedrijfspanden

In samenwerking met onze participanten ROC van Twente en Saxion organiseerde Green Business Club (GBC) Twente op 9 februari jl. een bijeenkomst over het verduurzamen van bestaande bedrijfspanden. Het is vijf voor twaalf als het gaat om het duurzaam en circulair maken van onze economie en dus ook van de vele bedrijfspanden in onze regio. De noodzaak van het verduurzamen wordt nog eens versterkt door de huidige energieprijzen.

De gastheer van deze bijeenkomst was het ROC van Twente waar de ruim 65 bezoekers werden ontvangen in De Gieterij. Dit gebouw is van oorsprong een gieterij uit 1902 en in 2009 in gebruik genomen als onderwijsgebouw. De totale oppervlakte is 55.000 m2 en er wordt les gegeven aan ruim 6.000 studenten. De verduurzaming van dit bijzondere pand heeft nogal wat voeten in de aarde. Zo wordt binnenkort het aantal zonnepanelen fors uitgebreid tot 2.500 stuks waarmee men voor ongeveer 1/3 deel kan voorzien in de eigen energiebehoefte. Energiebesparing en energiemanagement zijn veel lastigere problemen vanwege de structuur van het gebouw met veel koudebruggen en verschil in temperatuur aan noord- en zuidzijde. Frans Slingerland, directeur Huisvesting en facilitaire zaken ROC van Twente is relatief nieuw in onderwijsland en vorig jaar september aangetreden om onder andere duurzaamheid een nieuwe impuls te geven. Frans daagt de bedrijven uit om met het ROC mee te denken over mogelijke oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Bekijk de PowerPoint presentatie.

Uitdagingen verduurzaming bestaande bedrijfspanden
Lector Christian Struck en Annemarie Weersink van Hogeschool Saxion, lectoraat Sustainable Building Technology namen ons mee in de uitdagingen die ze tegenkomen bij verduurzaming van bestaande bedrijfspanden. Vanuit het lectoraat wordt uitgebreid onderzoek verricht in opdracht van bedrijven. Met behulp van de bijgevoegde Powerpointpresentatie werd inzicht gegeven in problemen, uitdagingen en oplossingen. Annemarie Weersink nam ons mee in de wereld van bedrijfshallen, energieprestatie en innovatieversnelling. Uit onderzoek van het lectoraat komt o.a. naar voren dat kostenbesparing nog steeds de belangrijkste drijfveer is voor verduurzaming. Indringend advies van Annemarie is om niet alleen te kijken naar terugverdientijd van investeringen maar uit te gaan van Total Cost of Ownership. In de wrap up van de bevindingen wordt nog eens duidelijk dat de verduurzaming van bedrijfshallen fors achter blijft. Technisch is verduurzaming geen grote uitdaging, bedrijfseconomisch echter des te meer.

Praktijkvoorbeelden
Het laatste gedeelte van de kennissessie werd besloten met een aantal praktijkvoorbeelden. Gert Jan Mooi, bedrijfsleider Van Dorp en tevens voorzitter belangenvereniging bedrijvenpark Twentekanaal nam ons mee in zijn ontdekkingstocht bij de verduurzaming van het bedrijfspand Van Dorp in Hengelo. Belangrijke conclusie: kijk niet naar wat verduurzaming kost maar naar wat het oplevert.

Als laatste kwamen Mark Dijkhuis en Louis Oosterik als programmamanagers GBC Twente aan het woord. Zij komen dagelijks in aanraking met bedrijven die worstelen met uitdagingen en oplossingen van verduurzaming. Belangrijk advies: zorg dat je planmatig te werk gaat met als uitgangspunt een gedegen energieadvies. Een probleem waar veel ondernemers tegenaan lopen is de overkill en ondoorzichtigheid van beschikbare informatie.
Door Mark en Louis wordt gewezen op 2 voorbeelden van actuele en objectieve informatie: de DEB app en de website van Stimular. Hier kunnen bedrijven ook informatie vinden over een plan van aanpak en financiële mogelijkheden. Belangrijke aanbeveling: wacht niet af, pak de koe(verduurzaming) bij de horens en doe meer met ongeveer.

Meer informatie
Wil je meer weten over deze bijeenkomst? Neem contact op met Louis Oosterik via l.oosterik@gbctwente.nl.