2021/06/21 geplaatst in Mobiliteit

Gebiedsbrede mobiliteitsaanpak Green Business Clubs

Werkgevers bereiden de terugkomst van werknemers naar kantoor voor, waarbij thuiswerken een grotere rol krijgt dan ooit.  Daarom is dit het moment om in te zetten op spreiding over de dag, week en spreiding over vervoersmiddelen. Een gebiedsbrede aanpak is hierbij essentieel.

Participanten van meerdere Green Business Clubs werken met elkaar aan zo’n aanpak, waarbij het belangrijk is kennis te nemen van elkaars mobiliteitsaanpak. Green Business Club Nederland organiseerde op 30 maart de webinar Het Nieuwe Werken waarbij verschillende bedrijven en organisaties vertelden over hun mobiliteitsaanpak. Green Business Clubs voeren lokaal projecten uit die bijdragen aan het verduurzamen van de mobiliteitsaanpak van participanten. Graag laten GBC Nederland goede lokale voorbeelden zien:

Green Business Club Zuidas heeft met andere gebiedspartijen, waaronder Gemeente Amsterdam, Hello Zuidas en Breikers een kennisplatform opgericht om werkgevers van kennis te voorzien. Van A tot Zuidas organiseert webinars en ronde tafels waar werkgevers kennis opdoen over thuiswerkvergoedingen, fietsstimulering en het faciliteren van goede hybride samenwerkingsmogelijkheden voor medewerkers en kunnen werkgevers met elkaar van gedachten wisselen. Daarnaast adviseert de accountmanager van Van A tot Zuidas werkgevers in het verduurzamen van het mobiliteitsbeleid. Door deze integrale en gezamenlijke aanpak worden werkgevers begeleid in hun individuele opdracht en worden ze sneller geintroduceerd bij een e-bike tryout of thuiswerkcampagne.

Bij Green Business Club Rotterdam Alexander wordt invulling gegeven aan een gebiedsbrede mobiliteitsaanpak door met De Verkeersonderneming inzichtelijk te maken waar werknemers wonen en wat de potentie is van bijvoorbeeld het OV en de fiets. Na deze verkenning is onderzocht welke obstakels er zijn en zo blijkt dat fietsparkeerfaciliteiten voor werknemers en bezoekers niet voldoende aanwezig zijn in het gebied. GBC Rotterdam Alexander werkt met Gemeente Rotterdam en participanten aan het uitbreiden van deze faciliteiten. Daarnaast wordt een e-bike tryout voorbereid om werknemers te enthousiasmeren voor de e-bike of speed-pedelec.

De participanten van Green Business Club Bunnik zien de potentie van samenwerking vanwege de goede ligging in de buurt van OV en snelweg. De eerste stap om het OV aantrekkelijker te maken is gezet door het Anton van Dampad, dat het station verbindt met het bedrijventerrein, te vergroenen en levendiger te maken. Ook wordt een postcodeonderzoek uitgevoerd door Goed op Weg om inzichtelijk te maken voor welke medewerkers van participanten de fiets en het OV interessant zijn. Ook hier wordt een e-bike tryout en een campagne voor de fiets voorbereid.

Dit zijn enkele voorbeelden van een gebiedsbrede mobiliteitsaanpak. Het verslag van deze webinar kunt u hier teruglezen. Bent u benieuwd naar de mobiliteitsaanpak van andere Green Business Clubs? Neem gerust contact op met Diederik Imfeld via diederik@greenbusinessclub.nl.