Gepost door Green Business Club - Amsterdam Sloterdijken
2024/01/30 geplaatst in Groen, Klimaatadaptatie, Water

Gebiedsaanpak SPATwater maakt klimaatadaptatie ambities concreet

SPATwater combineert ruimtelijke data van het natuurlijke systeem (bodem, water, infrastructuur) met het menselijke systeem (business-case, behoefte) om het fundament te bieden voor de daadwerkelijke uitvoering.

Gebiedsaanpak Sloterdijken

SPATwater brengt het natuurlijke systeem in kaart, daarna het menselijke systeem en vervolgens ontwikkelen ze een kansenkaart voor klimaatadaptieve maatregelen.
Tot slot biedt SPATwater ondersteuning bij het tot stand brengen van verandering.

Op de kansenkaart staan onder meer kansrijke locaties waar verschillende klimaatadaptieve maatregelen uitgevoerd kunnen worden. De kaart wordt ingedeeld naar prioriteit zodat er een stapsgewijze, concrete gebiedsaanpak ontstaat.

De uitdagingen

Sloterdijken is een sterk versteend gebied. Hierdoor ligt de gevoelstemperatuur significant hoger dan in de omliggende delen. Bovendien zijn er een aantal wegen die bij hevige regenval overstromen.
Bedrijven hebben aangegeven te weinig kennis te hebben van de klimaatrisico’s in het gebied en de beschikbare klimaatadaptieve maatregelen. Daarnaast heerst er een laag gevoel van verantwoordelijkheid en urgentie rondom dit thema. Tot slot hebben deze stakeholders het gevoel dat de lasten om aan de slag te gaan te hoog liggen. 

De kansen

In het gebied zijn meer dan 250 bedrijven gevestigd die aan de slag kunnen. Een aantal bedrijven, waaronder onze participanten (onder meer Arcadis) hebben aangegeven aan de slag te willen. Vanuit de gemeente Amsterdam zijn er ook plannen om het gebied klimaatadaptief en daarmee gezonder en groener te maken.
Door koppelingen te maken tussen deze partijen en de wensen van de diverse stakeholders te expliciteren, wordt het uitvoeren van de maatregelen voor een toekomstbestendig, klimaatadaptief gebied haalbaar. Met een breed draagvlak en een hoge mate van doelmatigheid gaan we aan de slag.

Kortom, samen met SPATwater worden ambities aanpak.
We gaan wateroverlast en hittestress verminderen zodat Sloterdijken een groener, gezonder en toekomstbestendig gebied wordt.


Meer weten over hoe we 20% van het regenwater gaan hergebruiken en hoe en waar we 10 ha gaan vergroenen? Of wil je aanhaken, meedenken en (vooral) meedóen?
Neem contact op met Eveline via eveline@greenbusinessclub.nl en zij vertelt je graag meer over de gebiedsaanpak voor Sloterdijken.

 

Kijken wat je nu al kunt doen?
Bekijk onze klimaatadaptatie tool met informatie, voorbeelden en handvatten voor klimaatadaptieve maatregelen voor kantoren en bedrijven.