Gepost door Green Business Club - Zaanstad
2023/06/23 geplaatst in Energie

GBC Zaanstad werkt samen met bedrijven aan realisatie Smartgrids op bedrijventerreinen in Zaanstad

In een tijd waarin duurzaamheid en energie-efficiëntie steeds belangrijker worden, is de opkomst van smartgrids een veelbelovende ontwikkeling. Een smartgrid, oftewel een slim energienetwerk, maakt gebruik van geavanceerde technologieën om elektriciteit efficiënter te beheren, duurzame energiebronnen te integreren en de betrouwbaarheid van het energienetwerk te vergroten. Green Business Club Zaanstad ziet collectieve kansen op bedrijventerreinen en heeft daarom op Westerspoor, Zuiderhout en de Achtersluispolder het initiatief genomen om de haalbaarheid daarvan te onderzoeken en de realisatie te ondersteunen.

Een smartgrid is een geavanceerd elektriciteitsnetwerk dat traditionele infrastructuur combineert met moderne technologieën zoals gegevensanalyse, automatisering en communicatie. Het stelt bedrijven, energieleveranciers en andere stakeholders in staat om elektriciteit efficiënter te gebruiken en duurzame energiebronnen te integreren. Een smartgrid maakt gebruik van sensoren en slimme meters om real-time informatie te verzamelen over energieverbruik, piekmomenten en de beschikbaarheid van hernieuwbare energie. Deze gegevens worden geanalyseerd en gebruikt om de energiestromen te optimaliseren, waardoor bedrijven kunnen profiteren van een stabiele en betrouwbare elektriciteitsvoorziening.

Verkenning en realiseren van collectieve kansen
Samenwerking tussen bedrijven, energieleveranciers en andere stakeholders is essentieel voor het succesvol implementeren van een smartgrid. Green Business Club Zaanstad heeft enkele initiatieven geïnitieerd om collectieve kansen op bedrijventerreinen te verkennen en te realiseren. Deze initiatieven kunnen bedrijven helpen bij het organiseren en managen van het proces, het betrekken van alle stakeholders en het verkrijgen van de benodigde financiering. Graag informeren we u over de stand van zaken bij de verschillende initiatieven.

Westerspoor
Op het bedrijventerrein Westerspoor staan 4 grootverbruikers op het punt om samen een intentieverklaring te tekenen. Dit toont hun commitment om gezamenlijk een smartgrid te realiseren en de voordelen ervan te benutten. Green Business Club Zaanstad bracht deze partijen op verzoek van een participant samen.

Zuiderhout
In samenwerking met 6 bedrijven en de gemeente heeft Green Business Club Zaanstad commitment verkregen voor een collectieve aanpak op het bedrijventerrein Zuiderhout. Door gezamenlijk een smartgrid te realiseren, kunnen deze bedrijven profiteren van de voordelen op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid. Green Business Club Zaanstad zal hen begeleiden bij het proces en de financieringsmogelijkheden verkennen.

Achtersluispolder
Green Business Club Zaanstad heeft een verkenning gestart op het bedrijventerrein Achtersluispolder. In het kader van de revitalisering en verduurzaming van het bedrijventerrein slaan 25 bedrijven de handen inéén om samen met de ondernemersvereniging OVZZ, De Rabobank, Gemeente Zaanstad en de Green Business Club een aanpak te ontwikkelen. Dit houdt in dat de haalbaarheid van een smartgrid wordt onderzocht en dat alle betrokken partijen worden geïnformeerd en betrokken.

Voordelen voor bedrijven
Energie-efficiëntie: Een smartgrid maakt het mogelijk om het energieverbruik in real-time te monitoren en te beheren. Bedrijven kunnen hun energiepatronen analyseren en optimaliseren, waardoor ze energieverspilling kunnen verminderen en kosten kunnen besparen.

Integratie van duurzame energie: Met een smartgrid kunnen bedrijven eenvoudig hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen en windturbines, integreren in hun energievoorziening. Het netwerk kan de opwekking van duurzame energie coördineren en de overschotten opslaan of distribueren naar andere gebruikers in het netwerk.

Betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening: Smartgrids maken gebruik van geavanceerde technologieën om storingen snel te detecteren en te herstellen. Dit minimaliseert de downtime en verhoogt de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening voor bedrijven, waardoor ze productiever kunnen zijn en hun activiteiten probleemloos kunnen voortzetten.

Conclusie
Een smartgrid biedt bedrijven tal van voordelen, waaronder energie-efficiëntie, integratie van duurzame energie en betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening. Het implementeren van een smartgrid vereist echter samenwerking tussen bedrijven, energieleveranciers en andere stakeholders. Green Business Club Zaanstad heeft verschillende initiatieven geïnitieerd om collectieve kansen op bedrijventerreinen te verkennen en te realiseren. Door gezamenlijk deze kansen te benutten en het proces goed te organiseren, kunnen bedrijven profiteren van de voordelen van een smartgrid en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere toekomst.